Succes voor Dukenburg en PvdA Nijmegen: geen Big Bang bij Maas-Waalkanaal

24 februari 2018

De klokken gaan niet door en dat is goed nieuws. Want jullie Nijmegenaren wilden graag dat het geld beter besteed zou worden in Dukenburg. Dat hebben wij samen met jullie #Dukenburgers opgepakt en met goed resultaat afgesloten! Wij danken iedereen voor de samenwerking.

Rinus Janssen van de PvdA Nijmegen was er nauw bij betrokken: “Succes heeft vele vaders. De lokale politieke partij “Voor Nijmegen.nu” claimt de overwinning voor het niet doorgaan van de big bang klokken onder de bruggen van het kanaal, maar het begon allemaal met dit oproepje van de PvdA Nijmegen op facebook op 18 oktober. Daarna stond de PvdA Nijmegen in een tochtig winkelcentrum Dukenburg bij de bezoekers te inventariseren wat zij van de klokken vonden. En tijdens een door de PvdA georganiseerde wijkavond werd dit nog eens dunnetjes overgedaan. Wij hebben toen vervolgens op onze website de link geplaatst waar mensen konden demonstreren tegen de klokken. Op 23 februari 2018 kwam de gemeente met het bericht officiële bericht  dat de klokken niet doorgaan.

Persbericht Gemeente Nijmegen: Geen Big Bang bij Maas-Waalkanaal

Kunstwerk Big Bang komt er niet. Het gaat om vier klokken onder de vier bruggen over het Maas-Waalkanaal in Nijmegen. De klokken zouden overdag steeds vijf keer per dag één gong laten horen en zo via geluid een verbinding maken tussen de bruggen en de verschillende wijken aan het kanaal. Het Nijmeegse college van B&W vindt het project te risicovol.

De technische oplossingen die uiteindelijk nodig blijken om aan de veiligheidseisen voor het kunstwerk te voldoen zijn wat de gemeente betreft te complex en vergen te veel beheer. Er zijn bijvoorbeeld zo’n 17 sensoren nodig om de klokken zo af te stellen dat zij niet luiden als er schepen onder de bruggen doorvaren. De gemeente vindt bovendien dat al deze maatregelen de functie van het kunstwerk zodanig aantasten dat de oorspronkelijke bedoeling van het werk niet meer wordt waar gemaakt.

Voortraject

Nadat de gemeenteraad in februari 2017 besloot om geld beschikbaar te stellen voor het kunstwerk is intensief gekeken naar de technische haalbaarheid van het kunstwerk. Met de kunstenaar is afgesproken dat er in stappen wordt gewerkt, waarbij iedere keer bekeken wordt of uitvoering mogelijk is.

Voor het besluit was al een aantal belangrijke randvoorwaarden onderzocht, bijvoorbeeld of de klokken niet teveel geluid zouden maken en of het qua constructie mogelijk was om de klokken onder de bruggen te hangen. Deze zaken vormden geen belemmering. Hoewel een groep bewoners uit Dukenburg zich wel steeds zorgen bleef maken over mogelijke geluidsoverlast.

Tijdens de voorbereiding is ook rekening gehouden met mogelijke veiligheidseisen op en rond de bruggen en het water. Mede daarom is ervoor gekozen om gefaseerd te werken en steeds te kijken of uitvoering haalbaar was. De veiligheidseisen zijn ook expliciet meegenomen in de vergunningsaanvraag. Gaandeweg het proces bleken er echter zoveel randvoorwaarden voor de veiligheid op het water en het beheer van de installatie te zijn dat het voldoende functioneren van het kunstwerk steeds meer in het gedrang kwam.