Garantstelling woongroepen op losse schroeven?

18 oktober 2017
GroenLinks (bij monde van Pepijn Boekhorst) vertelde in de Gelderlander hoe graag hij ervoor wil zorgen dat de Nijmeegse woongroepen weer met een garantieregeling een huis kunnen kopen. Zonder garantieregeling, waarbij de gemeente garant staat wanneer woongroepen een hypotheek aanvragen voor hun huis, kunnen mensen die een woongroep willen starten geen huis kopen, en kunnen bestaande woongroepen hun hypotheek niet verlengen. Dat zou heel jammer zijn, uitgerekend in de stad waar de eerste woongroepen zijn ontstaan!
Daarom had de PvdA dan ook in 2016 dat amendement ingediend waarin we opriepen de garantieregeling voor woongroepen weer op te tuigen. Daarmee wilden we voor zijn dat woongroepen op straat zouden komen te staan op het moment dat hun hypotheek verlengd moest worden. Dat is een probleem voorkomen voor het zich voordoet. Maar vlak voor de zomerstop bleek dat de wethouder al die tijd niet aan het invoeren van de nieuwe regeling had gewerkt. Hij had er geen financiële dekking voor kunnen vinden, en vroeg de raad het amendement weer in te trekken.
Dat vond de PvdA onacceptabel. We werden flink boos, omdat een raadsbesluit na anderhalf jaar vertraging in de wind wordt geslagen, maar bovenal omdat er in totaal 19 woongroepen zijn die ervan uitgingen dat de garantstelling opnieuw zou worden ingevoerd en dus geen maatregelen getroffen hebben, en nu voor een zo goed als voldongen feit kwamen te staan. Zo ga je als gemeentebestuur niet met je inwoners om. En zo ontstond er dus toch een probleem.
De wethouder beloofde beterschap en stuurde de raad een nieuw plan op om de garantstelling toch zo snel mogelijk opnieuw te kunnen invoeren. Alleen vergat hij te melden hoeveel het zou gaan kosten, zodat we wéér niet naar dekking konden zoeken. Tijdens de voorbespreking van de begroting zei de wethouder ten slotte dat het 50 000 zou kosten, en dat als de raad op 1 november een motie met een dekkingsvoorstel aannam, de garantstelling in februari 2018 geregeld zou zijn: op tijd om de woongroepen het dak boven het hoofd te houden.
Nu ligt er voor ons dus een opdracht: kom met een dekkingsvoorstel waarmee die 50.000 betaald kan worden. GroenLinks heeft al aangegeven daar mee aan de slag te willen gaan, en wij willen dat uiteraard ook. We willen daarom graag met de andere fracties samenwerken om die garantstelling in februari van komend jaar in kannen en kruiken te hebben en de zorgen van de woongroepen dit keer definitief weg te nemen.