Fractievergadering

24 januari 2018 | Stadhuis B 0.14

De PvdA-fractie in de gemeenteraad vergadert tweewekelijks op woensdagavond. De fractieleden hebben elk een eigen portefeuille waar ze verantwoordelijk voor zijn.

Meedoen, meedenken?

Graag. Wanneer je geïnteresseerd bent, mee wil denken of je visie op een onderwerp wil geven, ben je altijd van harte welkom op de fractievergaderingen of de politieke avond. Mail onze fractie voor het bijwonen van onze openbare fractievergadering.