Een nieuw begin voor Europa

19 april 2018

De ontwikkelingen in Europa en de wereld zijn in een enorme stroomversnelling geraakt. De hiermee gepaard gaande problemen zoals: toenemende sociale ongelijkheid, armoede, milieuvervuiling en klimaatverandering, nationalistische tendensen, belastingontduiking en schijnconstructies enz. zijn niet meer te bestrijden op enkel nationaal niveau. De aanpak van de Europese Commissie en het Europeesparlement blinken echter niet uit in een snelle en sociale aanpak van de problemen. Hoogste tijd dus voor EEN NIEUW BEGING VOOR EUROPA. Op de marsroute van, populair gezegd; een liberaal-conservatief Europa van de banken en ondernemingen, naar een sociaal en democratisch Europa van en voor de mensen, zijn de eerste stappen inmiddels wel degelijk gezet. Er is een begin van een sociale paragraaf op Europees niveau, er is een klimaatakkoord, er zijn stappen gezet tegen brievenbusfirma’s en de eerste Europese richtlijnen om de vervuiling door plastic tegen te gaan zijn uitgevaardigd. Over deze en andere zaken gaat het op de DAG VAN EUROPA 2018. U bent van harte welkom! Er is voldoende ruimte voor informeel contact met sprekers en andere aanwezigen. Welke kant gaat het op? Nationalisme of Internationalisme?

Het programma van de DAG VAN EUROPA ziet er als volgt uit: na de opening om 19.00 uur worden de Europarlementariërs Jens Geier (SPD) en Paul Tang (PvdA) geïnter- viewd door Andreas Gebbink en Esther-Mirjam Sent. Daarna speelt de Nijmeegse gitarist Frank Holweg het nummer Europa van Santana. Het Rode Koor Nijmegen zingt enkel oude bekende strijdliederen uit de rijke traditie van de sociaal democratie. Daarna volgt Professor Dr. Han van Krieken, rector magnificus Radboud Universiteit Nijmegen, met een prikkelende column. Tot slot zal dit jaar de Erespeld GRENZLAND EUROPÄER 2018 worden uitgereikt aan mevrouw Dr. Barbara Hendricks, lid van de Duitse Bondsdag en oud-minister van Milieu en Natuurbescherming. Het formele programma sluiten we op tijd af zodat er voldoende ruimte overblijft voor informele gesprekken met sprekers en andere aanwezigen. Er is soep te koop. Op het festival terrein vind je kunstwerken gemaakt vanuit de inspiratiebron de Plastic Soep, gemaakt door de Nijmeegse kunstenaars Anita Waltman en Wieke Van Leeuwen.
De DAG VAN EUROPA wordt dit jaar voor de vijfde keer georganiseerd door de SPD afdelingen Kleve en Kranenburg en de PvdA afdelingen Nijmegen en Berg en Dal en vindt dit jaar plaats in de Hortus, d’Almarasweg 22d, 6525DW Nijmegen. Vrij entree. Gratis inspiratie.

Meer informatie
Voor meer informatie over het programma van de DAG VAN EUROPA 2018 en de uitreiking van de Erespeld Grenzland Europäer van het jaar 2018 kunt u terecht bij Willem van het Hekke, secretaris van het Overleg Sociaal Democraten grenzregio Nijmegen-Kleve. Telefoon: 0031 625510733 / 0049 2821 9736555. Email Willem van het Hekke.