Duurzaamheid in Nijmegen doen we samen. Teken de petitie voor een eerlijke prijs!

Door Ammar Selman op 4 juni 2019

PvdA Nijmegen staat voor duurzaamheid, een groene stad bereiken we alleen samen. We steunen daarom de ontwikkelingen van het klimaatakkoord en een alternatief te bieden voor gasaansluitingen. Waarom dan deze petitie? PvdA Nijmegen wil samen met jou zeker stellen dat er naar je geluisterd wordt, je keuzevrijheid hebt en je niet méér hoeft te betalen dan nodig is. Teken daarom mee!

Teken de petitie voor een eerlijke prijs hier!

Met deze petitie teken je ervoor dat gemeente Nijmegen:

  • ervoor zorgt dat Nijmegenaren met stadswarmte een eerlijke, helder opgebouwde energieprijs betalen die niet duurder uitvalt dan een gasaansluiting
  • keuzevrijheid voor inwoners mogelijk maakt
  • en marktpartijen de bewoners actief betrekken bij de besluitvorming, open en transparant handelen en communiceren rondom de aanleg, exploitatie en uitbreiding van het warmtenet

Alleen dan kunnen we samen voorkomen dat Nijmegenaren niet opnieuw in handen vallen van een monopolist*. Wil jij dat ook? Teken dan deze petitie en zorg er samen met heel Nijmegen voor dat de transitie betaalbaar blijft!

* Uit recent onderzoek van de Rekenkamer en de Nieuwsuur-uitzending van 1 juni 2019 blijkt dat er sprake is geweest van onherleidbare besluitvorming: er zijn dus fouten gemaakt bij het vastleggen van eerdere afspraken tussen de gemeente en Nuon. Besluiten leidden tot contracten waardoor een monopoliepositie voor Nuon ontstond. Daardoor lijken de bewoners van zo’n 6300 woningen in Nijmegen die verplicht stadswarmte afnemen van Nuon tot 2045 de prijs te moeten betalen.

 

Ammar Selman

Ammar Selman

Portefeuilles: Duurzaamheid, Mobiliteit, Zorg & Welzijn, Wijken, Vastgoed, Sport & Accomodaties, Armoedebestrijding, Integratie, Hoofdlijnen  De achtergrond van Ammar Selman “Ik heb me in de afgelopen 4 jaar als gemeenteraadslid sterk gemaakt voor het wegwerken van taal- en ontwikkelingsachterstanden bij kinderen, toegankelijke zorg, goed functionerende sociale wijkteams en een Veilig Thuis. Voor nieuwkomers sta ik voor

Meer over Ammar Selman