ALV do 19 april + jaarstukken

13 april 2018

Het was een teleurstellende uitslag, het resultaat van de gemeenteraadsverkiezingen. We hadden gehoopt om gelijk te blijven, de optimisten onder ons hoopten op 5 zetels maar ondanks de energieke campagne, zijn het er maar drie geworden!

Graag willen wij je uitnodigen voor de jaarvergadering van de PvdA afdeling Nijmegen op donderdag 19 april om 20.00  (de zaal is om 19.30 open) in de Villa op de Oranjesingel 42 in Nijmegen, om samen na te praten over de Gemeenteraadsverkiezingen. Misschien ontstaan er goede ideeën om onszelf nog zichtbaarder te maken in de stad.

Naast de vaststelling van de jaarstukken wordt ook het nieuwe bestuur gekozen.  Het is nog mogelijk je kandidaat te stellen  voor het bestuur tot een dag voorafgaand aan de ledenvergadering van 19 april.

Lid zijn van het afdelingsbestuur is leuk werk en je zit in het hart van de gemeentelijke politiek!

 

Concept Agenda jaarvergadering donderdag 19 april

 1. Opening en vaststellen van de agenda.
 2. Mededelingen
 3. Financieel  jaarverslag 2017  Kascommissie
 4. Algemeen jaarverslag 2017 en politiek jaarverslag van de fractie 2017
 5. Concept Jaarplan 2018 dit kan door het nieuwe bestuur nog gewijzigd worden.
 6. Verkiezingsuitslag gemeenteraad Nijmegen
 7. Politieke actualiteit: stand van zaken en de collegeonderhandelingen
 8. Aftreden bestuursleden:Hennie Derks voorzitter, Hermine Groenendaal  vice voorzitter, Gert Köneman penningmeester, Bep de Vocht, Sardha Gouri en Marlies van Hulsentop secretaris.
 9. Verkiezing nieuwe bestuursleden en herbenoeming zittende bestuursleden.
 10. Rondvraag
 11. Sluiting van de vergadering

 

Als iets niet duidelijk is, kun je altijd contact opnemen  met Marlies van Hulsentop, met Hennie Derks of met Hermine Groenendaal.

 

We hopen je 19 april te kunnen begroeten!

Hartelijke groet.

Hennie Derks, voorzitter

Hermine Groenendaal,  vice voorzitter

Marlies van Hulsentop, secretaris