Kandidaten

Dit zijn onze kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022!

1. Charlotte Brand (39) 

Charlotte Brand PvdA

Charlotte Brand

 

Lijstrekker en huidig fractievoorzitter Charlotte Brand bond al op jonge leeftijd de strijd aan met onrecht. Ze werd lid van de Jonge Socialisten en maakte zich als scholier al sterk voor een dagopvang voor dak- en thuislozen. Voor haar studie politieke geschiedenis verhuisde ze naar Nijmegen en ze woont nog steeds in onze prachtige stad.

Charlotte werkte achtereenvolgens bij de Radboud Universiteit, de Universiteit Utrecht, en is momenteel academiemanager Onderzoek & Innovatie in het Sociaal Domein bij de HAN. Ze is bestuurslid van het Vrijheidsmuseum en was jarenlang lid van het 4&5 mei comité, waarvoor ze het Bevrijdingsfestival in het Hunnerpark organiseerde. Charlotte staat voor een betaalbaar huis in een fijne buurt, steun voor wie dat nodig heeft, en een overheid die naar je luistert. Sinds 2018 is zij raadslid in onze stad en zet ze deze idealen om in politieke actie: een zelfbewoningsplicht, meer betaalbare huizen, meer studentenwoningen van de SSH&, meer geld voor cultuurhistorie en een grondige aanpak van straatintimidatie.

Charlotte is een doorzetter en geeft nooit op in haar strijd tegen onrecht. Ze gelooft in politiek van onderop door niet over maar met mensen te praten. Solidariteit staat bij alles wat ze doet centraal: de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Ze wil zich in de raad blijven inzetten voor een rechtvaardige stad. Dit keer als lijsttrekker.

2. Ammar Selman (45)

Ammar Selman PvdA

Ammar Selman

 

Ammar Selman groeide als kind uit een arbeidersgezin op in Irak en kwam in 1999 als vluchteling naar Nederland. Hij woonde in Hatert en is na zijn studie aan de Radboud Universiteit geland in het Waterkwartier. Voor hem is Nijmegen twee keer thuis; omdat Nijmegen een prachtige stad is om in te wonen, en omdat het hem doet denken aan zijn geboortestad Bagdad. Hij is er graag tussen de mensen en zoekt altijd contact met bewoners. Voor hem is de volksvertegenwoordiging het allermooiste wat er is.

Ammar is een ervaren raadslid. Hij vertegenwoordigt de PvdA al acht jaar in de gemeenteraad, waarvan de laatste vier jaar als fractievoorzitter. Als woordvoerder op het gebied van zorg en welzijn heeft hij veel voor elkaar gekregen: een snelle aanpak van huiselijk geweld, het terugdraaien van de bezuinigingen in het sociaal domein, betere jeugdhulp, een inclusievere stad, en een sterkere positie van de LHBTQIA+ gemeenschap in Nijmegen. Doortastend en met energie wil hij onze mooie stad de komende vier jaar socialer en sterker maken.

3. Maartje Maas (42)

Maartje Maas PvdA

Maartje Maas

 

Maartje groeide op in Tolhuis, woonde in verschillende studentenkamers, kocht haar eerste huis in het Willemskwartier, en streek uiteindelijk neer met haar gezin in Jonkerbos. Als NEC-fan zit ze iedere thuiswedstrijd trouw onze club aan te moedigen. Deze geboren en getogen Nijmeegse kent onze prachtige stad als geen ander

Als docent op een middelbare school in Lindenholt probeert ze haar leerlingen alle kansen te geven om ongeacht hun achtergrond het beste uit zichzelf te halen. Maartje wil in de raad werken aan een stad waarin kinderen van alle leeftijden een plaats krijgen op een school waar ze horen en gehoord worden. Het onderwijs en de jeugdzorg gaan haar aan het hart. Als het aan haar ligt worden jonge Nijmegenaren meer betrokken bij de politiek.

De PvdA is voor haar dan ook de partij die past bij haar waarden. De partij die de mensen in de stad wil verbinden, wat hun achtergrond ook is, en die kansen wil bieden aan iedereen. Ze wil niet aan de zijlijn staan, maar zich actief in zetten om deze idealen waar te maken voor elke Nijmegenaar. Nu doet ze dit als fractievolger en ze staat klaar om raadslid te worden.

4. Adam Galijasevic (34)

Adam Galijasevic PvdA

Adam Galijasevic

 

Gelijke kansen, een betere toekomst, en een einde aan de obstakels die mensen ervan weerhouden het beste uit zichzelf te halen; dat is waar Adam voor staat. Zijn levenspad en de uitdagingen die hij daarop tegenkwam hebben hem gevormd tot de persoon die hij nu is. Als kleine jongen moest hij zijn geboorteland Joegoslavië verlaten. Hij kwam samen met zijn familie in Hatert en later Grootstal terecht, waar zij hun leven opnieuw moesten opbouwen.

Hij is dankbaar voor de mogelijkheden die de welvaartstaat, opgebouwd door de PvdA, hem heeft geboden. Hierdoor kon hij de 2-0 achterstand wegwerken die hij als kind had opgelopen. Het zijn echter onzekere tijden, en kansen die hij kreeg, zijn voor de volgende generaties niet meer vanzelfsprekend. Adam wil zich daarom inzetten voor een samenleving waarin iedereen profiteert van economische vooruitgang, waarin jongeren die al jarenlang op de wachtlijst staan eindelijk een betaalbare woning kunnen vinden, en waar de politiek een visie heeft op een samenleving die steeds verder digitaliseert.

Hij doet dit al jaren in zijn werk voor de Gemeente Amsterdam, waar hij werkt als beleidsadviseur onderwijs-arbeidsmarkt. In zijn werk heeft hij alternatieve opleidingstrajecten opgezet voor mensen die niet in het normale onderwijs passen, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk geholpen, en de effecten van de doorgeschoten flexibilisering verzacht. En nu wil hij zich inzetten voor de stad waar zijn hart ligt. Voor zijn Nijmegen.

5. Mika Kraft (23)

Mika Kraft PvdA

Mika Kraft

 

Mika is een gedreven Nijmeegse student culturele antropologie. De afgelopen jaren heeft hij zich met passie ingezet voor de medezeggenschap van zijn faculteit en in het bestuur van zijn studievereniging. Daarnaast heeft Nijmegen hem leren kennen als de fotograaf achter Humans of Heumensoord: een Facebookpagina waar vluchtelingen hun verhaal deelden tijdens de noodopvang in 2015. Deze pagina was een groot succes en er is uiteindelijk een boek over gepubliceerd.

In die tijd heeft Mika een bijzondere kant van Nijmegen leren kennen. Een stad die het initiatief neemt in situaties zoals deze, die in andere steden juist tot verzet leiden. Dat bleek in 2015 toen er meer beschikbare vrijwilligers waren dan bewoners in het kamp. Die kant van Nijmegen wil Mika koesteren, maar ook uitbouwen. Er zijn namelijk ook binnen Nijmegen grote ongelijkheden en het wordt daarom tijd dat we wat meer omkijken naar elkaar. Mika is een bruggenbouwer en in tijden van afzondering en groeiende eenzaamheid kan Nijmegen bruggenbouwers goed gebruiken. Hij doet dit momenteel als fractievolger maar hoopt dat vanaf maart 2022 als raadslid te kunnen doen.

6. Jesper Fassotte (28)

Jesper Fassotte PvdA

Jesper Fassotte

 

Jesper woont sinds 2011 in Nijmegen, waar hij Communicatiewetenschap heeft gestudeerd aan de Radboud Universiteit, en heeft op verschillende plekken in de stad gewoond. Momenteel woont hij in het mooie Nijmegen-Oost, vlakbij de Daalseweg.

Dat verhuizen ging niet altijd vrijwillig, en dat heeft veel te maken met de staat van de woningmarkt, waar tijdelijke en dure contracten inmiddels de norm zijn. Inmiddels heeft Jesper dan ook al regelmatig op de (media)trom geslagen om het onderwerp op de agenda te krijgen, en heeft hij meegewerkt aan het woonprotest dat afgelopen oktober in Nijmegen plaatsvond. Want iédereen, van jong tot oud, heeft te maken met de totale chaos die de woningmarkt nu is.

Als ‘Political Organizer’ op het partijbureau van de PvdA kent Jesper de ins en outs van de hele partij. Hij heeft op dagelijkse basis contact de met vele afdelingen en de Tweede Kamerfractie. Ook heeft hij ruime ervaring met het opzetten van (politieke) evenementen, waar allerlei maatschappelijke organisaties bij betrokken zijn, zoals de FNV.

Met zijn nuchtere blik, zijn brede netwerk, en zijn ruime ervaring rondom wonen wil Jesper vanuit de raad een vuist maken tegen alle schandalen rondom volkshuisvesting. Want een huis is niet alleen een bak stenen, maar een veilige haven waar je je thuis moet voelt. En dat is niet iets dat volledig aan de markt mag worden overgelaten.

7. Janna Brandwijk (24)

Janna Brandwijk PvdA

Janna Brandwijk

 

Janna is een sociale jonge vrouw, geboren en getogen in Nijmegen. Als studente Bestuurskunde houdt ze zich veel bezig met maatschappelijke thema’s. Ze kijkt met een frisse blik naar beleid en zoekt graag naar oplossingen. Als ze iets wil bereiken, gaat ze ervoor. Een echte doorzetter die met veel enthousiasme bezig is binnen de partij. Ook is ze secretaris bij de regionale jongerenafdeling van de PvdA, waar zij met veel plezier politieke activiteiten en acties organiseert en jongeren hier actief bij betrekt.

Ze vindt het belangrijk dat in een stad als Nijmegen de stem van jongeren en studenten gehoord wordt. De lokale politiek heeft veel invloed op de jongeren in de stad, daarom vindt zij het een vanzelfsprekendheid dat ook deze groep vertegenwoordigd moet worden in de Nijmeegse gemeenteraad. Ze wil ervoor zorgen dat er meer aandacht komt voor wat er echt onder jongeren speelt. Met haar inzet wil Janna dit realiseren en thema’s als jeugdzorg en wonen aanpakken. Ook zet ze zich in voor mensen met een functiebeperking, zo heeft ze zich met succes hard gemaakt om de studietoeslag voor deze studenten te verhogen. Ze hoopt in de toekomst nog veel meer te bereiken, en van Nijmegen een nog mooiere en fijnere stad te maken.

8. Paul van ’t Klooster (31)

Paul van 't Klooster PvdA

Paul van ’t Klooster

 

Paul verhuisde in 2008 naar Nijmegen om hier de studie politicologie te volgen. Al snel raakte hij verknocht aan de stad en wist hij dat hij ook na zijn studie wilde blijven. Na een lange zoektocht op de Nijmeegse huizenmarkt heeft hij een fijne huurwoning gevonden in de gezellige wijk Grootstal.

De afgelopen jaren heeft Paul de maatschappelijke discussie op tal van belangrijke thema’s zien verruwen. Of het nu gaat om corona, de huizenmarkt of het klimaat: een open gesprek tussen mensen met verschillende uitgangspunten en achtergronden lijkt steeds lastiger te worden. Dit terwijl er geen makkelijke oplossingen voor deze problemen zijn: ze raken ons allemaal. Om tot goede keuzes te komen is het verplaatsen in elkaars standpunten dus alleen maar belangrijker geworden.

Momenteel werkt Paul bij de Nederlandse Spoorwegen, waar hij geleerd heeft goed te kunnen schakelen tussen werkvloer en management. Vol enthousiasme wil Paul zich nu inzetten als bruggenbouwer tussen mensen met verschillende achtergronden, woonsituaties en leeftijden om te komen tot een gemeente waarin ieders stem gehoord wordt. Samen komen we tot eerlijke en duurzame oplossingen voor onze mooie stad.

9. Julie Frijstein (33)

Julie Frijstein

Julie Frijstein

 

Haar hele leven speelt zich af in Nijmegen, waar haar wieg heeft gestaan, waar ze al haar opleidingen van mbo tot wo heeft doorlopen en ze altijd heeft gewoond en gewerkt. Niet zo gek dus dat ze verknocht is aan de stad.

Julie is graag betrokken, goed geïnformeerd en van nut. Dat zijn belangrijke drijfveren voor haar. Zo zit ze helemaal op haar plek in de ondernemingsraad van ROC Nijmegen. Ze werkt daar als docent Recht, bij de opleiding waar ze zelf haar studie is begonnen.

Julie haalt energie uit het helpen van de mensen om haar heen. Haar juridische achtergrond en doortastende aanpak zet zij hier dan ook graag voor in. In haar jaren als vrijwilliger bij Rechtswinkel Nijmegen-Oost voorzag zij menig Nijmegenaar van gratis juridisch advies. Deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen namens de PvdA is voor haar de volgende stap in haar betrokkenheid bij Nijmegen.

10. Geert van Beers (51)

Geert van Beers PvdA

Geert van Beers

 

Op nummer 10 staat Geert van Beers, een onderwijsman in hart en nieren. Hij heeft wiskunde gestudeerd aan de lerarenopleiding in Nijmegen en is daarna wiskunde en informatica gaan geven op een openbare school. Daar is hij inmiddels directeur. Een school is een veilige mini-samenleving waar leerlingen samen met anderen kunnen werken aan hun ontwikkeling en waar ze leren een democratisch burger te zijn. Het is om deze reden dat Geert zo van het onderwijs houdt. Geert is daarnaast ruimt tien jaar met veel plezier voorzitter geweest van de ouderraad van KION. Hij heeft er veel geleerd over het belang van goede, veilige, en betrouwbare kinderopvang in de wijk.

Geert woont samen met Saskia en hun drie kinderen aan de Muntweg. Hij is fanatiek voetballer bij UniVV, seizoenkaarthouder bij de NEC, en scheidsrechter bij Orion. Als trotse inwoner van Nijmegen, omringt door rijke natuur, wil Geert graag een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de stad.  Niet alleen door te vergroenen, ook door duurzaam wonen, werken, en bewegen bereikbaar en betaalbaar te maken voor alle Nijmegenaren!

Onze lijst wordt afgemaakt door de volgende toppers:

11. Teun van Loon
12. Maaike Krom
13. Gerrit van ’t Veen
14. Erik Dolmen
15. Laurian Alferink
16. Hannah Dits
17. Giovanni Meijer
18. Egonie Eggink
19. Joost Jacobs
20. Hennie Derks
21. Henk Teunissen
22. Wim Hompe
23. Bep de Vocht
24. Michael Lenzen
25. Boris Penning de Vries
26. Kees Oost
27. Paul Nunnink
28. Ton van Vroenhoven
29. Jan van der Zant
30. Rinus Janssen
31. Jasper Konijnenbelt
32. Paul Wilbers
33. Marlies van Hulsentop
34. Tobias van Valkenhoef
35. Dolly Toonen
36. Peter Kerris
37. Kees-Willem van Gorkum
38. Stijn Verbruggen
39. Marc van Nijnatten
40. Anneke Arzbach