Casussen ombudsteam

Bent u benieuwd wat het ombudsteam tot nu toe heeft gedaan? Bekijk hier zes aansprekende voorbeelden van wat het ombudsteam kan betekenen in de praktijk. Neem nu contact met ons op, je wordt gratis geholpen.


Ombudsteam casus 1: Grip op je bestaan kwijt

Dit is een verhaal van en over een cliënt van het PvdA Ombudsteam, maar het kan ook u overkomen. Bij onze cliënt deden er zich veel ingrijpende levensgebeurtenissen na elkaar voor. U kunt zich voorstellen in wat voor een stemming je dan terecht kunt komen. Je bent boos en teleurgesteld en je ziet u het allemaal niet meer zitten. Je vergeet steeds belangrijke zaken en krijgt de boel niet langer zelf op orde. Als je dan ook nog ziek wordt, heb je het gevoel de grip op het bestaan langzaam maar zeker kwijt te raken.

Deze aanloop heeft bij onze cliënt ertoe geleid dat hij op enig moment zelfs zijn woning dreigde te verliezen. En dat betekent dat je officieel niet meer bestaat. Uitgeschreven uit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA), geen uitkering, geen zorgtoeslag en geen uitzicht op een andere woning. Op dit punt besloot hij het PvdA-ombudsteam in te schakelen. Direct gingen we met hem langs de instanties waarvan wij hoopten dat ze konden helpen. We zochten contact met het Huis van de Compassie, hielpen de weg te vinden naar de verantwoordelijke wethouder, hadden gesprekken met verscheidene medewerkers van het Inter-Lokaal en verantwoordelijke ambtenaren van de gemeente Nijmegen. Kortom, wij hebben de tijd genomen om een begin te maken, zodat hij er even niet meer alleen voor stond.

En dan gloort er licht aan het eind van de tunnel. De eerste stap is meneer een postadres bezorgen. Toen dit gerealiseerd was, kon deze persoon weer een uitkering aanvragen. Als kers op de taart is meneer ook in gesprek met enkele woningbouwverenigingen. Hij heeft weer uitzicht op een woning en op een maatschappelijk bestaan.


Ombudsteam casus
 2: WMO

WMO is en blijft lastig als je er gebruik van moet maken. Zeker als je door veel lichamelijke klachten van uiteenlopende aard, gebruik moet maken van zorg, een beroep moet doen op ondersteuning voor vervoer, aanpassingen in en om je huis etc. Vaak krijg je het gevoel geen gehoor te vinden voor jouw specifieke situatie of dat je niet goed in te delen bent in standaarden en categorieën.

Het Ombudsteam heeft de hele situatie met deze persoon doorgenomen, ondersteund in gesprek met betrokken ambtenaren en het gesprek met de wethouder. De ambtenaren hebben naar aanleiding daarvan het dossier nog eens doorgespit en…. deze persoon  bleek nog recht te hebben op zo`n €3300,00. De ambtenaren waren er in ieder geval zo van doordrongen dat hier iets ernstig fout was gegaan, dat ze direct toegang verschaften tot de klachtenfunctionaris en aan gedupeerde een contactpersoon toezegden. Het dossier zal op daarvoor geschikte momenten worden gecorrigeerd en geactualiseerd. Ook is het de persoon in kwestie duidelijk geworden hoe lastig het is binnen de WMO zorg op maat te bieden en dat de overgang naar wijkgericht werken daartoe meer mogelijkheden zal bieden.

Lang niet alles is hier opgelost, maar het heeft wel bijgedragen  aan een beetje verbetering en erkenning. En…. het Ombudsteam blijft hier de ontwikkelingen volgen.


Ombudsteam casus
3: Zorgen voor een vast contactpersoon

Via een PvdA gemeenteraadslid kwam het PvdA ombudsteam in contact met een mevrouw die reeds lange tijd een verstoorde relatie had met de gemeente Nijmegen waar zij en haar gezin in hun dagelijks functioneren afhankelijk van waren en ook zullen blijven.

Aanvragen voor bijvoorbeeld een rolstoel of een aangepaste keuken via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of de Wet Bijzondere Bijstand (WBB) werden niet, niet juist of niet tijdig in behandeling genomen. Daarnaast had het gezin het financieel niet breed want ze leefden op of net onder de bijstandsnorm. Doordat het gezin zo vastliep in de bureaucratie van de overheid, werden zij zelfs door een documentairemaker Frans Bromet gevolgd die de bureaucratische mallemolen in beeld wilde brengen.

Wat het ombudsteam concreet heeft gedaan is het gezin in contact gebracht met het Nijmeegse Interlokaal (de formulierenbrigade) die mensen met lage inkomens ondersteunt en adviseert om te kijken of ze aanvulling konden krijgen in hun financiële situatie. Daarnaast hebben we samen de relatie met de gemeente genormaliseerd door samen de communicatie ter hand te nemen en zo nieuw leven in te blazen. Inmiddels is die relatie beter doordat er onder andere een vast contactpersoon binnen de gemeente voor het gezin is aangesteld. We blijven vanuit het PvdA ombudsteam contact houden met haar en houden zo een vinger aan de pols.

Ombudsteam PvdA Nijmegen
Ombudsteam casus 4: Verkeerssituatie

Een dame op leeftijd ergert zich al een hele tijd aan de verkeerssituatie in de Weezenhof. Vooral op de routes waar veel fietsverkeer is, met name de omgeving van de Prins Clausschool en de Hatertse brug. Fietsers gaan alle kanten op, waarbij zowel de voetganger als de (brom)fietsers niet berekend zijn op onverwachte gebeurtenissen.

Het zijn niet alleen kinderen die zich niet aan de verkeersregels houden. Ook hun ouders maken zich er schuldig aan. Rijden over de stoep of tegen het verkeer in. Het lijkt wel of niemand zich meer aan de regels houdt. Mevrouw is al een paar keer bijna omver gereden door een fietser. Haar angst is dat ze valt, wat zeer onaangename consequenties kan hebben. Voorheen ging mevrouw nog wel eens met de bus naar de stad, maar dat durft ze nu niet meer. Ook bij de bushalte op de van Boetbergweg is het onveilig. Ze heeft verschillende keren aanrijdingen gezien met fietsers, voetgangers en bromfietsers. De politie en de ambulance zijn snel ter plaatse. De politie (drie man sterk) neemt de aanrijding serieus, maar mevrouw verbaast zich er wel over dat er intussen fietsers langs de politiemannen rijden in de verkeerde richting zonder dat ze aangesproken worden. Dit is geen wet handhaven.

Het probleem is voorgelegd aan een PvdA gemeente raadslid. Hij heeft in een persoonlijk gesprek de zaak opgepakt en aanhangig gemaakt de wethouder. Tot nu toe is er nog geen antwoord gekomen op de vraag van mevrouw hoe de gemeente Nijmegen denkt de verkeersregels voor fietsers te handhaven. Het PvdA ombudsteam houdt samen met het raadslid de ontwikkelingen in de gaten.


Ombudsteam casus 5: Problemen met de DAR

Een mevrouw wil graag dat de DAR haar afvalhout komt ophalen en belt voor een afspraak. De telefoniste wil eerst weten waar het hout van afkomstig was. Het hout is ooit een tuinhuisje geweest.  De telefoniste antwoord, dat de DAR geen hout van tuinhuisjes ophaalt, omdat het geïmpregneerd hout is. In dit geval is het niet zo. Mevrouw heeft het Ombudsteam gebeld voor hulp en na het huisbezoek hebben wij met eigen ogen aanschouwd dat het geen geïmpregneerde planken waren. Helaas de DAR blijft bij haart standpunt dat het wel zo is, want volgens de DAR zijn alle tuinhuisjes van geïmpregneerd hout. Geen speld tussen te krijgen.

Het Ombudsteam heeft hierover een mail gestuurd naar de verantwoordelijke wethouder. Deze heeft de DAR via zijn ambtenaren om uitleg gevraagd. Het resultaat is dat de DAR de regels voor het ophalen van grofvuil aanpast en klantvriendelijker maakt. Mevrouw heeft inmiddels een telefoontje van de ambtenaren gehad met excuses en een bosje bloemen voor de onheuse bejegening.


Ombudsteam casus 6: De belastingdienst

Meneer werkte tegen minimumloon en kreeg daardoor huur- en zorgtoeslag. In november ging het bedrijf waar meneer werkte, failliet. Daardoor ontving hij over twee maanden geen salaris. In het volgende jaar ontving hij alsnog  de twee maanden achterstallig loon. Maar toen zei de belastingdienst: u hebt in dat  jaar teveel inkomsten ontvangen, een bijstandsuitkering plus 2 maanden (achterstallig) salaris, dus u moet de huur- en zorgtoeslag over dat jaar terugbetalen.

Meneer voelde zich hierdoor dubbel gepakt: in het ene jaar had hij moeten leven van 10 maanden minimumloon en het jaar daarop moest hij de ontvangen zorg- en huurtoeslag terugbetalen. Dus de vraag van meneer was of het PvdA ombudsteam kon helpen om dit bij de belastingdienst terug te draaien. Het ombudsteam heeft meneer gedeeltelijk kunnen helpen. De zorg- en huurtoeslag over het jaar waarin bijstand en twee achterstallig loon werden uitbetaald, moet hij terugbetalen. Wel is het bezwaar dat meneer samen met ons heeft ingediend gedeeltelijk toegekend. Daardoor is de schuld verlaagd, en is de termijn waarin moet worden afgelost, verlengd.

Meer informatie?

Bekijk voor meer informatie en het filmpje van landelijk partijvoorzitter Hans Spekman.

Snel contact

Snel contact

Fractievoorzitter Ammar Selman T 06 45 13 18 47

Of mail/kom langs