Festival van Werk za 10/02/18

26 september

Festival van Werk za 10/02/18

De PvdA in Nijmegen streeft naar een sterke economische regio tussen de Randstad en het Duitse achterland. Bewoners in deze regio hebben behoeften aan werkgelegenheid en aan werk waarmee zij zich kunnen voorzien van een inkomen met zekerheid op langere termijn. Hoe de regio zich ontwikkelt, hier is nog veel over te zeggen. Daarbij is de werking van de arbeidsmarkt een belangrijk aandachtspunt.

Het doel is volledige werkgelegenheid; iedereen een inkomen waar die goed van kan leven. De arbeidsmarkt dient sociaal, duurzaam te zijn en het milieu niet te belasten. Is de huidige wetgeving voor werk niet achterhaald? Nu levert dat voor te veel bewoners onzekerheid op. Is er sprake van een verstoorde markt, wordt er misbruik gemaakt. Of hebben wij te maken met structurele veranderingen waar we het antwoord nog op moeten vinden? Hoe krijgen alle categorieën eerlijke kansen op de arbeidsmarkt. Wat is de huidige situatie en welke antwoorden moeten wij vinden voor de aansluiting van de beroepsopleidingen om aantrekkelijker te worden voor werkgevers. Dat bewoners die in de WW of Bijstand zitten actief en volledig geholpen worden om die uitkering te verlaten en duurzaam werk vinden. Dat de maak- en dienstverlenende sector groeit zodat lager geschoolde bewoners ook aan het werk komen. Dat werkgevers niet onnodig gebruik maken van flexcontracten. ZZP’ers een goed loon krijgt, zich kunnen verzekeren en een pensioen op kunnen bouwen. Medewerkers voldoende gekwalificeerd blijven voor een duurzamere arbeidsrelatie.

In maart zijn de gemeenteraadverkiezingen. WERK is voor de PvdA een belangrijk speerpunt. Maar hoe staat het ervoor in de regio Rijk van Nijmegen? Het leek ons daarom goed om dit thema extra aandacht te geven op het Festival van Werk. Dagvoorzitter is Esther- Miriam Sent. Hoofdgast is mw. Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER en Ben Dankbaar. Verder zal Carol van Eert, voorzitter economic board van de regio en John Kerstens een workshop leiden. Yasemin Cegerek en nog meer mensen van verschillende organisaties en gemeenten  zijn ook uitgenodigd deel te nemen. Dus, kom naar het festival van werk en denk en praat mee over de toekomst van Werk. En laat je informeren. Het wordt een prachtige dag.

Doel Kennisfestival Werk: elkaar te informeren, nieuwe ideeën opdoen en met elkaar in discussie te gaan.
Vier workshops: opgeven tot 3 februari 2018 via b.devocht@gmail.com o.v.v. naam workshop eerste en tweede keuze.
Hoofdgasten: Mariëtte Hamer voorzitter van de SER en Ben Dankbaar.
Dagvoorzitter: Esther-Mirjam Sent.
Locatie: Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39 Nijmegen.
Datum: zaterdag 10 februari 2018.
Tijd: start 11.15 (10.30 inloop) – 17.00 einde + borrel (incl. twee consumptiebonnen).
Lunch: wil je gebruik maken van de lunch mail uiterlijk 3 februari 2018 naar bdevocht@gmail.com.
Kosten: het festival is kosteloos.
Parkeren: er is voldoende parkeergelegenheid, maar niet oneindig.

 

Vier workshops

 1. Op weg naar een krachtige regionale economie
 2. Vernieuwen, veranderen en uitbreiden bedrijvigheid
 3. Werking arbeidsmarkt
 4. Zelfwerkzaamheid

 

 1. Op weg naar een krachtige regionale economie

Het gaat daarbij niet alleen om de stad Nijmegen maar ook om de regio Rijk van Nijmegen.

Demografisch zit de regio in de lift. Steeds meer mensen kiezen voor vestiging in deze regio. Hoeveel moet deze regio economisch groeien om bewoners dicht bij hun woonomgeving van werk te voorzien?

Wat mogen we verwachten van een doorgroei van bestaande bedrijvigheid; van start ups zoals: Health Valley, Novio Tech Campus, Honig, projecten in de regio begeleid door de RABO bank. Welke invloed heeft het doortrekken van A15 op logistiek en economie in onze regio. Moeten we meer inzetten op de groei van de maakindustrie? Wat mogen wij verwachten van de circulaire economie? Moeten we de grenzen met Duitsland verlagen, dat gebied benaderen als een samenhangend geheel en de verbindingen sterker maken?

Is de samenwerking in de Economic Board van ondernemers, onderwijs en onderzoek, en de overheid krachtig genoeg om vaart te brengen in de gewenste groei?

 

 1. Vernieuwen, veranderen en uitbreiden bedrijvigheid

Welke veranderingen gaan plaats vinden in de economie en bedrijvigheid. Zijn deze ontwikkelingen gunstig voor werkgelegenheid. Hoe moet onze regio hierop inspelen om onze regionale economie krachtig, omvangrijk en stabiel te houden?

 • Circulaire en duurzame economie
 • Groei en bloei van sectoren
 • Over de grenzen heen: Rijnland betrekken bij onze regio
 • Invloed nieuwe technologie

Yasemin Cegerek deskundig in de circulaire economie zal hierover een toelichting geven.

Ben Dankbaar vernieuwing van productieorganisatie en producten/diensten

Wilco Veldhorst FNV over grensoverschrijdend werk

Joseph Gieterman Bestuurder gemeente Kleef werking Duitse arbeidsmarkt en ontwikkeling werkgelegenheid

 

 1. Werking arbeidsmarkt

Op de arbeidsmarkt zijn nog te veel mensen die werk nodig hebben om zelfstandig in levensonderhoud te kunnen voorzien. UWV en gemeentelijke Werkbedrijven treden vaak op als begeleider en intermediair om deze mensen te laten slagen. Wij willen vooral ingaan op voorwaarden binnen de lokale of regionale arbeidsmarkt zodat een traject succesvol afgesloten kan worden. Daarbij kunnen ook opmerkingen gemaakt worden ten aanzien van het landelijk kader en wetgeving.

 

 1. Zelfwerkzaamheid

Bij deze workshop staat centraal de eigen inzet om kennis, vaardigheden en ervaring op te doen en vervolgens door te stromen naar een arbeidsplaats of de start van een bedrijfje dat voldoende loonvormend zal werken.

Een aanloop naar de arbeidsmarkt kan zijn: vrijwilligerswerk, maatjesproject, werkervaring, leerwerkprojecten, arbeidscoöperaties

Hoe wordt je ZZP’er? Hoe begin je een Start up?

 

Het totale programma:

10.30 – 11.15Inloop
11.15 – 11.30Inleiding door Esther -Mirjam Sent
11.30 – 12.00Over toekomst van werk door Ben Dankbaar
12.15 – 12.50Lunch opgeluisterd met muziek van Tamara Maria Tahalele
13.00 – 14.00Kansen voor de regio door Mariëtte Hamer
14.00 – 14.20Pauze
14.20 – 15.45Workshops
15.45 – 16.45Inventariseren van resultaten workshops
Vanaf 17.00Borrel

 

Dus, tot zaterdag 10 februari 2018, 11.15 uur, Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39 Nijmegen.
En vergeet niet tot 3 februari 2018 de mogelijkheid: aanmelden voor lunch en/of workshops.