Praat mee tijdens het politiek café | Gast: Maarten van de Bos

Door Hennie Derks op 6 maart, van 17:30 tot 19:30, Le Café, Grotestraat 6, Nijmegen | Le Café, Grotestraat 6, Nijmegen

Iedere 1e vrijdag van de maand sluiten we de week af in café Le Café, aan de Grotestraat in Nijmegen. Heb je zin in een praatje of wil je even sparren over een prangend onderwerp dat Nijmegen aangaat? Wil je iets mondeling melden aan de fractie en/of het bestuur van PvdA Nijmegen? Of gewoon even bijpraten? Tref elkaar dan hier, in een informele setting. Bij de borrels zetten we bovendien altijd een Nijmeegs onderwerp of Nijmegenaar centraal. Hierdoor weet je na afloop altijd méér dan voordat je kwam!

Gastspreker deze avond is Maarten van den Bos, ambtelijk secretaris van de Banningvereniging. Deze vereniging organiseert activiteiten op het snijvlak van levensovertuiging, religie en sociaaldemocratie, zoals de Banningleergang, de Banningconferenties, de Banningprijs en bijeenkomsten voor Trefpunt PvdA en levensovertuiging. De vereniging onderhoudt nauwe banden met de sociaaldemocratische beweging en de Rode Hoed.