Politiek café | Iedereen is welkom!

Door Marinka Dohmen op 7 december, van 17:30 tot 20:00 | Café Trianon

Maandelijks organiseert PvdA Nijmegen het politiek café in café Trianon van 17.30-20.00 uur. Wil je kennismaken met bestuursleden, fractieleden, iets kwijt over de stad? Wees welkom.

Marinka Dohmen

Marinka Dohmen

De fractiemedewerker ondersteunt de fractie met ondermeer het voorbereiden en verslaan van vergaderingen, het indienen van moties en amendementen bij de griffie en fungeert als vraagbaak voor de fractieleden. Verder vervult de fractiemedewerker tal van taken, zoals de social media, het organiseren van wijkbezoeken en andere fractiegerelateerde bijeenkomsten, het onderhouden van de website en het regelen

Meer over Marinka Dohmen