Openbaar debat: Stelselherziening Wmo en Jeugdzorg: zin en onzin van aanbesteden

Door Ammar Selman op 14 november 2019, van 19:30 tot 22:00, OBG, Professor Cornelissenstr. 2, Nijmegen | OBG, Professor Cornelissenstr. 2, Nijmegen

Komt u ook?

  • Openbaar debat georganiseerd door de Partij van de Arbeid, afdeling Nijmegen
  • Donderdag 14 november 2019: 20.00-22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
  • Oud Burgeren Gasthuis, Professor Cornelissenstraat 2, Nijmegen

De gemeente Nijmegen is verantwoordelijk voor het leveren van zorg binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdzorg. Om deze taak uit te kunnen voeren heeft de gemeente Nijmegen een systeem ingericht met wijkteams, keukentafelgesprekken, indicaties en het leveren (inkopen) van de zorg. De gemeente is van plan dit stelsel te herzien. Het idee is om de wijkteams om te zetten in brede basisteams en de financiering van de zorg anders in te richten. De Partij van de Arbeid maakt zich grote zorgen over de financiering en uitvoering. Met het oog op samenhang en continuïteit van de geleverde zorg: wat zijn de mogelijke gevolgen voor de Nijmegenaren? Wat zijn mogelijke gevolgen voor de medewerkers bij de huidige zorgaanbieders?

“De Partij van de Arbeid maakt zich grote zorgen over de financiering en uitvoering.”

De bijeenkomst start met een schets van de huidige Nijmeegse situatie. We gaan met elkaar in op de wettelijke (on)mogelijkheden van gemeenten over de financiering: wat moeten of kunnen we aanbesteden? Wat kunnen we subsidiëren? Hierna volgt een debat met een panel van deskundigen en het publiek over mogelijke effecten van de wijze van financieren voor de Nijmeegse burger en zorgprofessionals.

Deelnemers in het panel:

  • Igor van der Vlist (beleidsadviseur Jeugd Sterker);
  • Tim Robbe (advocaat bij Victor / Victrix en coach voor wethouders / bestuurders sociaal domein bij Kagie & Robbe);
  • Ammar Selman (gemeenteraadslid, fractievoorzitter PvdA);
  • Wim Muilenburg (voorzitter Raad van Bestuur Driestroom);
  • Laurian Alferink (ouder van kind met verstandelijke beperking en werkzaam in de jeugdzorg).

 

 

 

 

 

 

 

Niet voor publicatie:

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de fractie van de PvdA (mail: fractie@pvda.nijmegen.nl)

Ammar Selman

Ammar Selman

Portefeuilles: Duurzaamheid, Mobiliteit, Zorg & Welzijn, Wijken, Vastgoed, Sport & Accomodaties, Armoedebestrijding, Integratie, Hoofdlijnen  De achtergrond van Ammar Selman “Ik heb me in de afgelopen 4 jaar als gemeenteraadslid sterk gemaakt voor het wegwerken van taal- en ontwikkelingsachterstanden bij kinderen, toegankelijke zorg, goed functionerende sociale wijkteams en een Veilig Thuis. Voor nieuwkomers sta ik voor

Meer over Ammar Selman