Algemene Leden Vergadering

14 december 2017, van 20:00 tot 22:00, Villa Lux | Villa Lux

Tijdens deze Algemene Leden Vergadering (ALV) worden de volgende onderwerpen besproken

-vaststelling kandidatenlijst fractieleden PvdA Nijmegen 2018-2022 en
-indien nog nodig vaststelling verkiezingsprogramma