Onderwijs

Goed en passend aanbod
Nijmegen heeft een uitgebreid onderwijsaanbod en dat is belangrijk voor de stad. Voor elke doelgroep in elke levensfase wil Nijmegen een goed en passend aanbod hebben.

Peuters
Het onderwijsaanbod begint niet in groep 1 van de basisschool, maar al tijdens de peuterleeftijd. Goede voorschoolse voorzieningen vormen de basis voor het voorkomen en waar nodig wegwerken van achterstanden. De PvdA is daarom blij dat de gemeente Nijmegen de kwaliteit van de voorschoolse voorzieningen gaat verbeteren, voor alle peuters en leerlingen tot en met groep twee.

School als afspiegeling van de samenleving 
Verder heeft de PvdA zich sterk gemaakt om segregatie in het onderwijs tegen te gaan en te bevorderen dat scholen zoveel mogelijk een goede afspiegeling vormen van de samenleving in de wijk en daar omheen.

Centraal aanmeldpunt voor het basisonderwijs 
Daarom is samen met de scholen een centraal aanmeldpunt voor het basisonderwijs ingevoerd dat goed werkt.

Voortijdig schooluitval
Voortijdig schooluitval, daar is sprake van als een jongere van school gaat zonder diploma. Dit is een groot probleem voor de jongere en voor de maatschappij. Vooral in het beroepsonderwijs komt dit in Nijmegen nog teveel voor. Daarom zal de PvdA blijven hameren op het tegengaan van voortijdige schooluitval. 

In de gemeenteraad heeft de PvdA een actieplan ingediend en concrete plannen aangereikt. Daarbij heeft de PvdA tijdens de bespreking van de startnotitie onderwijsvisie aangedrongen op verbetering van de overgang tussen opleidingen en sectoren. Een warme overdracht van de ene naar de andere school of binnen een school draagt bij aan vermindering van schooluitval en verhoogt het verkrijgen van een hoger opleidingsniveau.

Passend onderwijs voor bijzondere leerlingen
Tot slot vindt de PvdA Nijmegen het belangrijk dat goed passend onderwijs blijft bestaan voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De kwaliteit mag zowel voor de bijzondere leerlingen als voor leerlingen in het regulier onderwijs niet in het geding komen.

Terug

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Typ hier jouw bericht:


Naam*
E-mailadres*
Je bericht*
Velden met een * zijn verplicht!
Captcha

 

1e woordvoerder: Ammar Selman