Maatschappelijke opvang

Vangnet
De PvdA Nijmegen vindt dat er een goede vangnet moet zijn voor mensen die om wat voor reden dan ook op straat zijn komen te staan. In eerste instantie moet voorkomen worden dat mensen dakloos worden en als het dan toch gebeurt is het van belang dat er goede opvang is. Goede opvang is niet alleen een dak boven het hoofd, maar ook adequate begeleiding. Dit is essentieel om tot een stabiele leefsituatie te komen en overlast te beperken. Mede door de Stedelijke Kompassen is de groep dak- en thuislozen kleiner geworden. Het Stedelijk Kompas in Nijmegen beschrijft de bestaande voorzieningen, knelpunten en oplossingen voor dak- en thuislozen.

Opvangplaatsen zonder wachtlijsten
De PvdA Nijmegen vindt dat er genoeg opvangplaatsen moeten zijn. Als een gezin met kinderen op straat komt te staan, dan moet er zo snel mogelijk hulp geboden worden en dan zijn wachtlijsten echt onw(m)enselijk! Dit geldt ook voor de slachtoffers van huiselijk geweld. Daarnaast vindt de PvdA dat er verspreid over de stad voldoende opvangmogelijkheden en woonvoorzieningen voor ex-verslaafden gerealiseerd moeten worden.

Samenwerking
Uiteraard met goede en duidelijke afspaken met alle betrokken partijen, van woningcorporaties tot en met de wijkbewoners. Goede zorg en opvang kunnen verslaafden een nieuw perspectief bieden. Voor de PvdA telt iedereen mee en heeft ieder mens het recht op een menswaardig bestaan.

Terug

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Typ hier jouw bericht:


Naam*
E-mailadres*
Je bericht*
Velden met een * zijn verplicht!
Captcha

 

1e woordvoerder: Ammar Selman