Verkiezingsprogramma 2014-2018

Betrokken bewoners, sterke stad
Op 19 maart 2014 werden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. De uitslag van de verkiezingen was voor de Nijmeegse PvdA een flinke tegenvaller: we behielden slechts 4 van de 8 zetels. Met een kleinere groep mensen zullen we proberen om zoveel mogelijk punten uit ons verkiezingsprogramma te verwezenlijken. Het programma is vastgesteld door de leden tijdens de ledenvergadering van 12 november 2013.

Een beknopt overzicht van onze ideeën voor Nijmegen vind je in het verkiezingsmanifest. Het voorwoord en de hoofdstukken van het verkiezingsprogramma voor de periode 2014-2018 zijn hieronder afzonderlijk te raadplegen. Het programma is ook in pdf te raadplegen, zie link onderaan.

0. Voorwoord
1. Werk en inkomen
2. Economie
3. Zorg en jeugd
4. Onderwijs
5. Wijken en openbare ruimte
6. Leefomgeving en duurzaamheid
7. Wonen
8. Mobiliteit
9. Veiligheid
10. Cultuur
11. Sport
12. Regionale samenwerking
13. Financiën en goed bestuur

PDF-versie van het programma