Hoe werkt de fractie?

De PvdA is met vier raadsleden vertegenwoordigd in de gemeenteraad, die in totaal uit 39 leden bestaat. Daarnaast heeft de Nijmeegse PvdA nog vijf fractievolgers. De 39 leden van de gemeenteraad worden direct gekozen en zijn verdeeld over tien politieke partijen. In de eerste plaats treden alle gemeenteraadsleden op als vertegenwoordigers van de inwoners van Nijmegen. Dit doen zij vanuit hun politieke visie.

De gemeenteraad stelt de grote lijnen voor het beleid van de gemeente vast en controleert of het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) zijn taken goed uitvoert. Het College van B&W bestaat in de periode 2014-2018 naast de burgemeester uit wethouders van de SP, GroenLinks, De Nijmeegse Fractie en de VSP.

De PvdA-fractie in de gemeenteraad vergadert tweewekelijks op woensdagavond. Gemiddeld twee woensdagen per maand vergadert de gehele Nijmeegse gemeenteraad – dit worden de Politieke Avonden genoemd. Meer informatie hierover vind je op de website van de gemeente.

Fractievergaderingen in het stadhuis Nijmegen van 20.00-22.30 uur

  • Wo 10 mei
  • Wo 24 mei
  • Wo 7 juni geen fractievergadering, maar themabijeenkomst Zomernota Stadhuis 19-22.30
  • Wo 21 juni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0