Claire Scheepens

De fractiemedewerker ondersteunt de fractie met ondermeer het voorbereiden en verslaan van vergaderingen, het indienen van moties en amendementen bij de griffie en fungeert als vraagbaak voor de fractieleden. Verder vervult zij tal van taken, zoals het organiseren van wijkbezoeken en andere fractiegerelateerde bijeenkomsten, het onderhouden van de website en het regelen van activiteiten tijdens campagnes. Daarnaast is zij het eerste aanspreekpunt voor iedereen die contact zoekt met de PvdA-fractie.  


Terug

 

Contactgegevens:

 fractie@pvda.nijmegen.nl

 3292E: fractie@pvda.nijmegen.nl