Marc van Nijnatten

Ik ben in 1961 geboren in Steenbergen, een klein stadje in West-Brabant. Samen met drie broers groeide ik op in een onderwijsfamilie. Dit betekende dat we overdag onderwijs op school kregen en thuis onderwijs over alle andere zaken van het leven. Mijn ouders waren maatschappelijk betrokken mensen in zowel hun beroepsmatige leven als in hun vrijwilligerswerk. Deze maatschappelijke betrokkenheid heeft ons als gezin gekenmerkt en die betrokkenheid heb ik dan ook mogen erven. In Bergen op Zoom ben ik naar de middelbare school gegaan en haalde daar mijn VWO-diploma. In 1981 ben ik in Nijmegen gaan wonen en studeren…..en ik ben er nooit meer weggegaan.

Tijdens mijn studie Franse taal en letterkunde ontdekte ik al snel dat er in Nijmegen veel meer te doen was. Ik ging als student in de sectieraad van mijn studie, voerde menige actie op de Universiteit en volgde de laatste twee jaar van mijn studie de richting Beleids- en bestuurswetenschappen. In 1988 studeerde ik af, en ik begon mijn werkzame leven als dienstweigeraar in de SOS-winkel in Nijmegen. Daarna ben ik in de arbeidsbemiddeling gaan werken en volgde in de avonduren een HBO en post-HBO opleiding voor personeelsbeleid. Mijn loopbaan is verdergegaan op het terrein van personeel en organisatie. Zo werkte ik bij de blindenbibliotheken en later als hoofd P&O bij een gemeente.

Naast mijn beroepsmatige leven ontstond er ook een gezinsleven. Ik ben vader van drie prachtige zonen. In de afgelopen jaren heb ik in diverse wijken in Nijmegen gewoond (Centrum, Waterkwartier, Annastraat, Nijmegen-Oost, Grootstal) en zo heb ik de stad intensief leren kennen. In 2000 waren we één van de eerste gezinnen die in de Waalsprong in Woonpark Oosterhout gingen pionieren. Daar ben ik vanaf het begin af aan betrokken geweest bij het bestuur van de eerste kopersverening. Later werd ik contactpersoon namens meerdere kopersverenigingen met de gemeente. In 2002 hebben we de wijkraad opgericht en hiervan ben ik tot januari 2006 voorzitter geweest. Als voorzitter van de wijkraad heb ik van heel dichtbij mee kunnen maken wat er bij een wijk in opbouw komt kijken: overleg met de gemeente, een bouwstop voor alle huizen, organiseren van wijkfeesten, mee oplossen van verkeersproblemen, aanleg van speelvoorzieningen, inrichting van het park, opzetten van acties en wijkbijeenkomsten, knokken om voorzieningen gerealiseerd te krijgen, overleg met veel andere organisaties, etc….en altijd was er de betrokkenheid….bij de mensen en de omgeving….bij onze stad Nijmegen.

Nu zet ik mijn vrije tijd in voor de stad en de mensen in mijn functie als raadslid, o.m.  voor een betere bereikbaarheid van de stad. Bereikbaar door de Waalsprong te kunnen verbinden met de bestaande stad en oplossingen voor verkeersknelpunten te leveren. Bereikbaar door een goed openbaar vervoersnet aan te bieden en tegelijkertijd parkeerfaciliteiten uit te breiden. Als raadslid wil ik een brug slaan tussen de gemeente en bewoners door van beleidsstukken ‘werk in uitvoering’ te maken. Daar ga ik deze 4 jaar mee door!

Terug

 

Contactgegevens:

 06 103 160 85