Samenvatting: Manifest

Onderstaand verkiezingsmanifest is de samenvatting van het verkiezingsprogramma Betrokken bewoners, sterke stad en geeft in het kort onze ideeën over Nijmegen weer.

Werk, werk werk
De PvdA wil samen met bedrijven de economie in de regio aanjagen. Doel is dat iedereen die kan werken, een baan vindt. De succesvolle aanpak van leerwerkplaatsen zetten we door. Jongeren en werklozen die nu werkervaring opdoen of een opleiding volgen, kunnen - als de economie weer aantrekt - goed werk vinden. Zo werken we aan een sterk en sociaal Nijmegen.

Zorg Dichtbij
De PvdA wil zorg dicht bij mensen organiseren, met zo min mogelijk bureaucratie en zoveel mogelijk direct contact. Ouderen en zieken die dat willen kunnen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. De PvdA stimuleert de inzet van het eigen netwerk (mantelzorg) of vrijwilligers. Waar nodig zijn professionele hulpverleners altijd beschikbaar. Nu de gemeente verantwoordelijk wordt voor de zorg, is het belangrijk een partij te kiezen die solidariteit al meer dan honderd jaar voorop stelt: de Partij van de Arbeid.

Veilige wijken
Samen met bewoners werken we hard aan schone en veilige wijken. Met resultaat: de meeste wijken staan er goed voor. Dat kan de gemeente niet alleen. Nijmegen kent steeds meer wijken waar bewoners, gesteund door de gemeente, werken aan een prettige leefomgeving. Turgay Tankir werkte als wethouder al vier jaar aan leefbare wijken voor betrokken bewoners. Daar gaan we graag mee door!

Bereikbaar Nijmegen
Tien jaar geleden nam de gemeenteraad het besluit om een nieuwe stadsbrug aan te leggen. De 'Oversteek' zorgt voor een betere spreiding van het autoverkeer. Dat is belangrijk voor bewoners en bedrijven! We blijven werken aan de bereikbaarheid van de stad. Met gezond verstand: een dure tram is niet realistisch. Beter is het om te werken aan snelle bussen en goede fietspaden. Om de luchtkwaliteit te verbeteren, stimuleren we het gebruik van elektrische auto's.

Goed wonen
Nijmegen groeit en bloeit. Jaarlijks komen er gemiddeld 1.000 inwoners en 1.000 woningen bij. De afgelopen jaren zijn mooie bouwprojecten afgerond. Niet alleen in het centrum (Plein 1944) maar ook in wijken als de Wolfskuil, het Waterkwartier en Hatert. De komende tijd hebben we onze handen vol aan de Waalsprong en het Waalfront. De gemeente heeft hier veel grond gekocht, die door de crisis minder waard is geworden. Het is belangrijk de kwaliteit van deze wijken hoog te houden. We blijven aandacht vragen voor de energiezuinigheid van nieuwe en bestaande woningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t

0