Fractie 

In de periode 2014-2018 is de PvdA vertegenwoordigd met vier zetels in de gemeenteraad van Nijmegen (van de 39 zetels). De PvdA zit vanaf november 2016 in de oppositie, maar zat voorheen samen met SP, GroenLinks en de Nijmeegse Fractie in de coalitie. 

De fractie bestaat uit vier raadsleden en vijf fractievolgers:

  Marc van Nijnatten - Fractievoorzitter

  Mobiliteit
  Openbare ruimte & Veiligheid
  Zorg ouderen
  Personeel & Organisatie      

   Werk                                         

  Giselle Schellekens - Raadslid

  Wonen
  Ruimtelijke Ordening
  Duurzaamheid & Groen

  Ammar Selman - Vice-fractievoorzitter

  Zorg jongeren & Welzijn
  Onderwijs
  Sport
  Wijken

  a.selman@pvda.nijmegen.nl

  

  Rutger Zwart - Raadslid

  Financiën
  Cultuur
 
  


 

  Gerrit van 't Veen - Fractievolger

  Financiën
  Inkomen & Armoede
  Sport

Jop Tangelder - Fractievolger 

Mobiliteit

 

Rosa Kindt - Fractievolger

Ruimtelijke Ordening

  Rinus Janssen - Fractievolger

  Werk en Economie
  Wijken
  Ruimtelijke ordening

  Henk Krijger - Fractievolger

  Dienstverlening & Burgerzaken
  Zorg ouderen & Welzijn

 

  Claire Scheepens - Fractiemedewerker

 

 

 

 

0