11. Sport

Overzicht verkiezingsprogramma

Nijmegen is een bloeiende sportstad. Zo’n driekwart van alle Nijmegenaren (jong en oud) doet aan één of meerdere sporten. De sport in Nijmegen drijft op de vele betrokken bewoners die wekelijks klaar staan voor hun club. Nijmegen heeft krachtige sportverenigingen, die vaak ook een kweekvijver zijn van toptalent. Maar er zijn ook zorgen: een tekort aan vrijwilligers, teruglopende sponsorgelden en leden die de contributie niet kunnen betalen. De laatste jaren heeft de gemeente veel energie gestoken in het verbeteren van accommodaties voor binnen- en buitensport. De gemeente zal de komende jaren vooral ervoor moeten zorgen dat sport toegankelijk blijft voor iedereen. Daarom gaan we door met de fondsen die kinderen van minder draagkrachtige ouders in staat stellen aan sport te doen.

Actiepunten

  1. De PvdA wil een sport- en bewegingsplan voor iedere wijk. Verenigingen zijn in goed in staat om samen met partners (woningcorporaties, scholen, NEC) bewoners tot bewegen te stimuleren.
  2. Ondersteuning van sportieve scholen (goede accommodaties voor gymnastiekles), stimuleren van sportactiviteiten bij buitenschoolse opvang en doorgaan met combinatiefunctionarissen (koppeling tussen verenigingen en wijk).
  3. Ruimte voor sport- en speelplekken in wijken. Niet alle lege ruimtes in de stad volbouwen.
  4. De oprichting van een lokaal platform voor Nijmeegse sportverenigingen en andere partijen die zich met sport en bewegen bezighouden.
  5. Hulp aan verenigingen bij plannen voor verduurzaming (zonnepanelen, LED-verlichting).
  6. De komst van de nevengeul biedt een prachtige kans voor de watersport in Nijmegen. Deze kans grijpen we met beide handen aan.
  7. Steun voor de topsporthal op sportpark De Dennen (Talent Centraal). De samenwerking tussen sportverenigingen (turnen, judo) en kennisinstellingen (de Sint Maartenskliniek, de Hogeschool Arnhem-Nijmegen) betekent een impuls voor sport en onderwijs in Nijmegen.
  8. De PvdA is voorstander van meer zelfbeheer bij accommodaties (bijvoorbeeld zwembaden). Voorwaarde is dat veiligheid, duurzaamheid en professionaliteit geborgd zijn.
  9. Modernisering van het Goffertstadion kan nodig zijn om als profclub gezond te blijven. Zo’n uitbreiding is primair een verantwoordelijkheid van NEC. De gemeente levert als eigenaar van het stadion wel alle medewerking.

 

Hoofdstuk 12: Regionale samenwerking