10. Cultuur

Overzicht verkiezingsprogramma

Nijmegen heeft een rijk cultureel leven. Veel bewoners zetten zich belangeloos in voor de cultuur in Nijmegen, zoals de initiatiefnemers van het Gebroeders van Limburgfestival, Fortarock of het Cultuur Netwerk Nijmegen. De grote instellingen in de stad (Lux, Lindenberg, Doornroosje, de Bibliotheek, Het Valkhof en de Vereeniging/Schouwburg) trekken stuk voor stuk jaarlijks tienduizenden bezoekers. Zij vormen de kern van onze culturele infrastructuur en kunnen blijven rekenen op meerjarige subsidies. Wij verwachten dat deze instellingen zich inzetten voor het totale culturele klimaat in Nijmegen. Doornroosje heeft de laatste jaren het goede voorbeeld gegeven. Dankzij de steun van dit poppodium zijn oefenruimtes voor beginnende bands beschikbaar gebleven en kon poppodium Merleyn gered worden. Zo kent Nijmegen ondertussen een bloeiend popklimaat, waarin talent zich optimaal kan ontwikkelen. De PvdA wil blijven investeren in cultuur, zodat Nijmegen een aantrekkelijke woonstad blijft voor jong en oud. Van de culturele instellingen verwachten wij dat ze meegaan met hun tijd.

Actiepunten

  1. Grote culturele instellingen hebben een verantwoordelijkheid voor het totale culturele klimaat (professionals en amateurs) in Nijmegen. Zo moeten bijvoorbeeld de grote accommodaties in Nijmegen tegen redelijke tarieven beschikbaar zijn voor amateurs.
  2. Aanpassing van de bibliotheek aan de eisen van deze tijd. Geen leeszalen meer met encyclopedieën, maar vooral aandacht voor leesstimulering van jongeren. Daarom: doorgaan met het project ‘bibliotheek op school’ (iedere basisschool een eigen bibliotheek).
  3. Het kunstonderwijs van de Lindenberg is via het Cultuurfonds voor alle jongeren toegankelijk. We gaan door met cultuureducatie op basisscholen, zodat jongeren kennis kunnen maken met cultuur.
  4. Het stimuleren van samenwerking tussen de Lindenberg en zelfstandige aanbieders van kunstonderwijs. Nijmegen kent vele honderden zelfstandige aanbieders van kunstonderwijs die professioneel onderwijs aanbieden tegen een aantrekkelijke prijs.
  5. Het verder profileren van Nijmegen als oudste stad van Nederland, onder andere via festivals (Gebroeders van Limburg, Romeinen) en blijvende aandacht voor monumenten.
  6. De PvdA wil meewerken aan de plannen voor een bevrijdingsmuseum in het Vasim-gebouw, nabij de ‘Oversteek’. Nijmegen, in de oorlog zwaar getroffen, is een ideale plek voor zo’n museum over bevrijding en democratie. Voor het project Waalfront betekent het museum een belangrijke impuls. Randvoorwaarde is een deugdelijke financiële onderbouwing, ook voor de exploitatie op langere termijn.
  7. We blijven ruimte bieden voor culturele broedplaatsen, zoals in de Vasim. Bij de ontwikkeling van de stad ontstaan steeds weer nieuwe ruimtes voor tijdelijke broedplaatsen, zoals nu bijvoorbeeld in de oude Honigfabrieken.
  8. De PvdA zet zich in voor betaalbare culturele voorzieningen voor jongeren en mensen met een laag inkomen.
  9. Nijmegen kent een sterk industrieel verleden. Veel is daarvan niet meer tastbaar. Bij de herontwikkeling van de terreinen waar laatste traditionele Nijmeegse maakindustrieën hebben gestaan, is het belangrijk oog te hebben voor de culturele waarden van het industrieel erfgoed.


Hoofdstuk 11: Sport