9. Veiligheid

Overzicht verkiezingsprogramma

Veiligheid is een voorwaarde voor prettig wonen en leven. De veiligheid in Nijmegen is in de afgelopen jaren verbeterd. Het aantal straatroven, auto-inbraken en fietsendiefstallen is afgenomen. Maar het aantal woninginbraken is nog erg hoog. En sommige wijken hebben langdurig last van jongerenoverlast. De PvdA Nijmegen wil voor het verder verbeteren van de veiligheid in de stad zoveel mogelijk inzetten op preventie, maar wanneer het noodzakelijk is hard ingrijpen. Om een veilige leefomgeving te realiseren moeten professionals – politie, brandweer, maar ook scholen, woningcorporaties en zorginstellingen – en bewoners de handen ineen slaan.

Actiepunten

  1. Criminaliteit wordt hard aangepakt door politie en justitie. De PvdA wil bewoners zoveel mogelijk betrekken als de oren en ogen van een wijk.
  2. Om de stijging van het aantal woninginbraken te stoppen, is een gezamenlijke inspanning van politie, justitie, gemeente en bewoners nodig. Bewoners moeten bijvoorbeeld beter worden voorgelicht over inbraakpreventie. Maar bovenal moet de politie meer prioriteit geven aan het tegengaan van woninginbraken.
  3. De speciale aanpak van veelplegers zetten we voort. Het beleid wordt uitgebreid met de nazorg voor ex-gedetineerden.
  4. Nijmegen kent een bruisend uitgaansleven en dit wil de PvdA graag zo houden. Maar uitgaansgeweld tolereren we niet. Alcoholmisbruik onder jongeren gaan we in samenwerking met horeca en winkeliers tegen.
  5. Wijkbewoners, politie en woningcorporaties trekken samen op tegen vandalisme en (jeugd)overlast. Schade wordt zo mogelijk verhaald op daders. We spreken zo nodig ouders aan op hun verantwoordelijkheid. De Veilig Wijkteams hebben hun waarde bewezen. Uitbreiding naar meer wijken is wenselijk.
  6. Kamerpanden zijn vaak slecht beveiligd tegen inbraak en brand. Voor de veiligheid van kamerbewoners is het noodzakelijk dat de brandweer strenger controleert.
  7. De PvdA is voorstander van gereguleerde wietteelt. Coffeeshops horen niet in woonwijken.


Hoofdstuk 10: Cultuur