8. Mobiliteit

Overzicht verkiezingsprogramma

Een sociale, duurzame en welvarende stad kan niet zonder een goede bereikbaarheid. De nieuwe stadsbrug zorgt voor een aanmerkelijke verbetering van de bereikbaarheid van de stad per auto. Dat is goed voor de economische ontwikkeling van de stad en voor de levendigheid en gezelligheid van de binnenstad. In de komende periode wil de PvdA duurzame mobiliteit bevorderen door de aantrekkelijkheid ervan te vergroten. Nijmegen heeft al een fantastische fietsinfrastructuur. Bij openbaar vervoer kiest de PvdA voor een kwalitatief goed (hoogwaardig) busvervoer met een uitgebreide dienstregeling in plaats van een dure tram.

Verkeersveiligheid zal meer aandacht vragen doordat het aantal verkeersdeelnemers blijft groeien. Veilige oversteekvoorzieningen voor fietsers en voetgangers, jong en oud zijn in alle wijken nodig. Daarnaast wil de PvdA de komende jaren duurzame vormen van transport ondersteunen. We stimuleren het rijden met duurzaam geproduceerde brandstoffen, elektrisch rijden, zeer zuinig conventioneel aangedreven voertuigen en meer transportefficiency. Het parkeerbeleid in de stad voldoet onvoldoende aan de verwachtingen van bewoners, bezoekers en ondernemers. De PvdA wil de klantvriendelijkheid van de voorzieningen verbeteren door een beter parkeerverwijssysteem. Als de huidige parkeerpalen problemen blijven vertonen, is gefaseerde vervanging wenselijk.

Actiepunten

  1. Meer gebruik van elektrische voertuigen is belangrijk voor een betere luchtkwaliteit. Volledig elektrische voertuigen betalen daarom in Nijmegen geen parkeertarief.
  2. De intercity uit noordelijke richting moet volgens de PvdA doorrijden naar station Heyendaal. Mocht uit onderzoek duidelijk worden dat doorrijden de wachttijd onvoldoende reduceert, dan moet de busdienstregeling worden verbeterd.
  3. De PvdA is voorstander van electrificatie en verdubbeling van het spoor richting Venlo. Daarnaast vinden we herstel van de spoorverbinding naar Kleve van belang.
  4. De PvdA steunt de wens om Nijmegen op het nachtnet van de NS aan te sluiten.
  5. Er moeten meer bewaakte fietsenstallingen met ruime openingstijden komen om het gebruik van de fiets te stimuleren en de overlast van wildparkeren te voorkomen.
  6. Om de veiligheid van fietspaden tijdens de winter te verbeteren zal er in eerste instantie onderzoek gedaan worden naar de haalbaarheid van het verwarmen van veelgebruikte fietspaden.
  7. Uitbreiding van blauwe zones bij kleine buurtwinkels is wenselijk.
  8. Op doorgaande wegen voeren we groene golf in met een maximumsnelheid van 70 kilometer.
  9. De bus verdwijnt uit de Burchtstraat om het stadscentrum als verblijfplaats te veraangenamen.
  10. De PvdA wil geen verhoging van parkeertarieven.


Hoofdstuk 9: Veiligheid