6. Leefomgeving en duurzaamheid

Overzicht verkiezingsprogramma

Nijmegen is koploper in Nederland op het gebied van duurzaamheid. Gebouwen in bezit van de gemeente Nijmegen worden energieneutraal gemaakt. De Waalsprong in Nijmegen-Noord is een van de meest energiezuinige wijken in Nederland. En we hebben het groenste openbaar vervoer van Nederland: onze stadsbussen rijden op biogas dat wordt gewonnen uit GFT-afval. Toch spelen olie, kolen en gas nog steeds op allerlei manieren een rol in ons dagelijks leven. De PvdA streeft naar een sociale én duurzame economie. Daarom willen we de komende periode verder met duurzame energieopwekking, met duurzame vormen van vervoer, met de bouw van energiezuinige woningen en daarmee dus met de verbetering van onze leefomgeving.

Actiepunten

  1. De PvdA houdt onverkort vast aan de ambitie om Nijmegen energieneutraal te maken in 2045.
  2. De bouw van nieuwe woningen wordt zoveel mogelijk gericht op energiezuinigheid.
  3. Woningcorporaties en particulieren worden gestimuleerd hun woningen zoveel mogelijk te verduurzamen.
  4. De PvdA wil het gebruik van openbaar vervoer en de fiets verder stimuleren.
  5. Mogelijkheden om het warmtenet door te trekken naar andere delen van de stad worden onderzocht.
  6. We ondersteunen het bewonersinitiatief voor windmolens in Nijmegen-Noord (langs de A15). Daarnaast moeten de duurzame ambities ook over de grens worden voortgezet.
  7. Het vergunningenbeleid voor (tijdelijke) stadslandbouw wordt verruimd.
  8. De gemeente blijft zelf het goede voorbeeld geven. De PvdA wil doorgaan met de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Ook scholen en andere maatschappelijke instellingen worden hiertoe gestimuleerd en gefaciliteerd.
  9. Voor Nijmegen-West zijn duidelijke afspraken gemaakt over de verbetering van de luchtkwaliteit. Het is belangrijk om de metingen consequent vol te houden. Wanneer de luchtkwaliteit niet voldoende verbetert, zijn aanvullende maatregelen nodig. We houden samen met bewoners de vinger aan de pols.


Hoofdstuk 7: Wonen