2. Economie

Overzicht verkiezingsprogramma

Nijmegen heeft een gevarieerde economie, waarin onderwijs en gezondheidszorg een belangrijke plaats innemen. Maar ook het MKB en de (innovatieve) maakindustrie leveren een cruciale bijdrage aan de werkgelegenheid in onze stad. Schattingen laten voor Nijmegen de komende jaren een bescheiden banengroei zien, maar voorlopig blijft er een aanzienlijke werkloosheid. Nijmegen zal er alles aan moeten doen om de bestaande werkgelegenheid te behouden en waar mogelijk uit te breiden. Het is daarom ook van economisch belang dat Nijmegen een aantrekkelijke woonstad blijft: bedrijven vestigen zich waar werknemers graag wonen. Duurzame ontwikkeling is het uitgangspunt in ons economisch beleid, want alleen dan is het beleid toekomstbestendig.


Actiepunten

  1. De PvdA wil een regionaal platform waarin bedrijven (groot en klein), onderwijsinstellingen en overheden economische kansen bespreken. De deelnemers aan het platform maken afspraken over samenwerking, bijvoorbeeld tussen werkgevers en opleiders in de techniek of de zorg. Regio’s die deze samenwerking goed inrichten doen het economisch structureel beter.
  2. Het Ondernemersfonds wordt gebruikt om initiatieven uit het platform te ondersteunen en het vestigingsklimaat van Nijmegen te verbeteren.
  3. Met de komst van het Heinz Innovation Centre profileert Nijmegen zich verder als kennisstad waarin expats welkom zijn. De PvdA ondersteunt de ontwikkeling van de Novio Tech Campus als vestigingsplaats voor nieuwe kennisintensieve bedrijven naast NXP.
  4. De PvdA ondersteunt initiatieven om de industrieterreinen rond Nijmegen energieneutraal te maken. Wanneer de Electrabel-centrale (Gdf-SUEZ) gesloten wordt, krijgt het gebied bij voorkeur een nieuwe bestemming op het gebied van duurzame energie, waardoor het verlies aan werkgelegenheid gecompenseerd kan worden.
  5. Door haar natuurlijke ligging is de regio Nijmegen bij uitstek geschikt als logistiek knooppunt. De mogelijkheden van de binnenvaarthaven kunnen beter benut worden. De PvdA wil optimaal profiteren van de nabijheid van het vliegveld Weeze. De PvdA steunt de uitbouw van een logistiek cluster. In het bijzonder biedt het te ontwikkelen bedrijventerrein De Grift (nabij de A15) hiervoor kansen, naast uiteraard Bijsterhuizen.
  6. De bereikbaarheid van Nijmegen vanaf het hoofdwegennet wordt steeds beter. Onderzocht moet worden wat na de verbreding van de A50 en de opening van de nieuwe Stadsbrug het doortrekken van de A73 nog toevoegt aan deze bereikbaarheid.
  7. Dankzij gerichte lastenverlaging is Nijmegen goedkoper geworden voor ondernemers. De komende jaren zal de lastenontwikkeling voor ondernemers beperkt moeten blijven om het vestigingsklimaat van Nijmegen op peil te houden.
  8. De PvdA is geen voorstander van nieuwe winkelgebieden aan de randen van de stad. In regionaal verband moeten hierover goede afspraken gemaakt worden. Samen met binnenstadondernemers zorgen we ervoor dat de aantrekkelijke Nijmeegse binnenstad the place to be blijft.


Hoofdstuk 3: Zorg en jeugd