Voorwoord

Overzicht verkiezingsprgramma

Nijmegen is de laatste tijd steeds mooier geworden. Bewoners waarderen het levendige culturele klimaat, de bourgondische binnenstad en de groene omgeving. De stad groeit met zo’n duizend inwoners per jaar en is ondertussen met afstand de grootste stad van Gelderland. Alle voorspellingen wijzen erop dat deze bevolkingsgroei voorlopig door gaat. Met name de aanwezigheid van de universiteit, de hogeschool en zorginstellingen, maar ook de vele innovatieve bedrijven, zorgen ervoor dat Nijmegen een grote aantrekkingskracht heeft op jongeren. En wie eenmaal Nijmegen heeft leren kennen, gaat er niet graag meer weg.

Toch heeft de stad ook zo zijn zorgen. De crisis op de woningmarkt treft Nijmegen zwaar, omdat de stad veel grond heeft gekocht in Nijmegen-Noord (de Waalsprong) en Nijmegen-West (het project Waalfront). Bij een aanhoudende crisis op de woningmarkt vormen de ingenomen grondposities een aanzienlijk risico voor de financiële positie van de stad. Het is daarom belangrijk de komende jaren een behoedzaam financieel beleid te voeren. Want alleen dan kan het sociale beleid van Nijmegen, de laatste jaren zorgvuldig opgebouwd, in stand blijven.

De PvdA is optimistisch over de kansen van Nijmegen. Met de nieuwe stadsbrug, de dijkteruglegging en het ontstaan van het stadseiland wordt de ligging van Nijmegen aan de rivier nog mooier. Dankzij de vele actieve en innovatieve ondernemers is de banengroei in Nijmegen de afgelopen jaren groot geweest. En vooral: dankzij de vele duizenden actieve en betrokken bewoners heeft Nijmegen sterke wijken en een krachtige sociale infrastructuur. Nijmegenaren zijn bereid en in staat om meer verantwoordelijkheden te nemen. Of het nu gaat om het beheer van een wijkspeeltuin of het organiseren van zorg in de wijk: de bewoners van Nijmegen dragen graag hun steentje bij.

Het is vooral om die reden dat wij verwachten dat Nijmegen straks sterker uit de crisis kan komen. De PvdA wil daar graag aan meewerken op basis van onze uitgangspunten: eerlijk delen, vooruitgang mogelijk maken en solidariteit organiseren. Graag nemen wij ook de komende periode onze verantwoordelijkheid om samen met bewoners Nijmegen verder vooruit te helpen.

 

Hoofstuk 1: Werk en inkomen