Do 16 nov ALV verkiezingsprogramma GR2018

15-11-2017

 

Do 16 nov 20.00 vaststelling verkiezingsprogramma PvdA Nijmegen tijdens ALV. Welkom aan alle (ter plekke lid wordende) leden.

14 dec 20.00 bekendmaking lijst en lijsttrekker tijdens ALV. Welkom aan alle (ter plekke lid wordende) leden.

 

Tijdspad tot vaststelling van de kandidatenlijst PvdA Nijmegen 2018/2011
Versie:  20-09-2017

18 september 2017

Sluitingsdag kandidaatstelling gemeenteraad

Secretaris stuurt de kandidaten uitleg over de procedure en de interne bereidverklaring en de ere code toe.
Deze dienen uiterlijk 25 september bij de secretaris in bezit zijn.

26 september 2017

De secretaris checkt of de leden die zich kandidaat gesteld hebben een contributie achterstand hebben.

2 oktober  2017                      

Bestuursvergadering, het bestuur neemt kennis van het aantal aanmeldingen kandidaatstelling gemeenteraad.

3 oktober 2017

De onafhankelijke kandidaatstellingscie start met het opstellen van de ontwerpkandidatenlijst kandidaten gemeenteraad  PvdA Nijmegen.

26 oktober

Uitnodiging ALV Ledenvergadering aan de leden.

30 oktober

Concept verkiezingsprogramma vastgesteld door het bestuur.

2 november 2017

Concept verkiezingsprogramma naar de leden (door het bestuur op 30 oktober vastgesteld).

9 november

Sluitingsdatum indienen amendementen secretaris bestuur.
kunnen leden amendementen indienen op het verkiezingsprogramma.

16 november 2017

 

ALV Ledenvergadering waarop én het verkiezingsprogramma  PvdA Nijmegen wordt vastgesteld én discussie wordt gevoerd over de begroting PvdA 2018.

27 november 2017

Bestuur ontvangt de concept kandidatenlijst opgesteld door onafhankelijke kandidaatstellingscie

28 november 2017

Kandidaten krijgen de lijstvolgorde te horen.

30 november  2017

Versturen van de stukken voor de ALV  14/12

14 december 2017

ALV vaststelling  kandidatenlijst fractieleden PvdA Nijmegen 2018-22, vaststelling verkiezingsprogramma (mocht het onverhoopt niet op 16 november zijn vastgesteld).

 

 

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Typ hier jouw bericht:


Naam*
E-mailadres*
Je bericht*
Velden met een * zijn verplicht!
Captcha