Goed verhaal voor 2017

09-01-2017

8 januari 2017

nieuwjaarstoespraak PvdA Nijmegen

Een nieuwjaarsreceptie vraagt erom om stil te staan bij het jaar dat is geweest, maar vooral ook om vooruit te kijken naar een jaar dat net begonnen is.

Het jaar dat is geweest, was in politieke zin geen gemakkelijk jaar.  -> Geen gemakkelijk politiek jaar op lokaal niveau, maar ook nationaal en internationaal gebeurde er zo snel, zoveel dat velen zich er zeer ongemakkelijk bij voelen. Veel mensen hebben het gevoel gekregen dat ze geen invloed meer hebben op wat en hoe er over hen wordt beslist.

Ik kan het nu gaan hebben over de Amerikaanse verkiezingen, over de Brexit, of over Wilders….maar dat doe ik niet.

Ik kijk terug en zie dat er lokaal in Nijmegen veel goede dingen zijn gebeurd. 2016 was voor de stad Nijmegen een kroonjaar. Voor onze partij kende dat kroonjaar echter een enorme schaduwzijde. We hebben afscheid moeten nemen van onze wethouder Turgay Tankir op een manier die voor niemand makkelijk was. Hij heeft heel veel voor onze partij in de stad betekend en dat we deze keuze hebben moeten maken was een zware stap. Wat daarna volgde was geen keuze! We zijn door onze coalitiegenoten uit de coalitie gezet.

Zijn we eruit gezet omdat we vasthielden aan onze idealen? Geen korting op de bijzondere bijstand en geen bezuiniging op de begeleiding naar werk voor werkzoekenden? Vraag het aan onze voormalige coalitiegenoten.

Maar feit is dat de PvdA in Nijmegen voor het eerst in jaren deel uitmaakt van de oppositie in plaats van de coalitie. Met de landelijke verkiezingen in het vooruitzicht hebben we daarmee een flinke opdracht voor onszelf als sociaaldemocraten.

In december was ik bij de verkiezingsconference de Peiling van Freek de Jonge. Om een positief signaal af te geven liep hij rond met een touwtje uit zijn broekzak…zoals Jan Terlouw verwees naar de brievenbus uit de goede oude tijd…

Maar natuurlijk nam hij alle politieke partijen onder de loep en vroeg zich af of de sociaal democratie het trekken aan een dood paard was? Een terechte vraag of niet? In zijn antwoord was hij milder, want in zijn optiek is de sociaaldemocratie onder de voet gelopen en….met de woorden van Wilders bespuugd en beschimpt.

Samsom constateerde bij zijn vertrek dat ‘hoe meer vooruitgang wij creëerden, hoe meer mensen ontdekten dat zij geen onderdeel van die vooruitgang waren….’een gat tussen prestatie en perceptie noemde hij dat’…

In de oudejaarsconference van Claudia de Breij vergeleek zij de PvdA met haar familie…een familie waarin in grote verschillen zijn tussen mensen, en waar, als je het van een afstandje bekijkt je jezelf de vraag stelt of je wel bij die familie wilt horen?

Is de sociaal democratie op sterven na dood? Zijn dit de nadagen van de Partij van de Arbeid?

 

Nederland kampt met een grote groep boze mensen omdat in hun optiek buitenlanders hun banen innemen, omdat het uitzicht op vast werk er niet meer is, omdat er bezuinigingen in de zorg zijn, omdat we langer moeten doorwerken, omdat Europa te ver is doorgeschoten…. De roep van deze groep mensen wordt steeds groter en harder.

Ondertussen maken we in Nijmegen artikel 1 van de grondwet zichtbaar in Stadhuis en Stadswinkel om het fundamentele belang van de grondwet tot onze bewoners van de stad te laten doordringen:

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."

Een symbolische actie weliswaar, maar de grondwet kent ook een aantal artikelen die onze politici een opdracht geeft. Als we artikel 19 t/m 23 serieus nemen, dan heeft de overheid de plicht om te zorgen voor werkgelegenheid, sociale zekerheid, een goed leefmilieu, woongelegenheid en goed onderwijs…

Deze artikelen mogen van mij ook allemaal worden opgepoetst met de verkiezingen in het vooruitzicht.

Als ik vervolgens kijk waar de sociaaldemocratie voor staat dan gaat die over het bieden van sociale zekerheid (armoedebestrijding, tegengaan van inkomensverlies bij ziekte of werkeloosheid)…dan gaat die over goede gezondheidszorg, dan gaat die over goed onderwijs, dan gaat die over progressieve belastingheffing, dan gaat die over een duurzaam milieu en gaat die ook over internationale solidariteit!

Onlangs werd geconstateerd dat het aantal gelovigen in Nederland onder de 50% is gedaald. Deze cijfers zijn voor de gelovigen onder ons wellicht triest, maar ik vrees dat het aantal mensen dat nog gelooft in de politiek allang onder de 50% ligt! Hier ligt de uitdaging voor 2017!

Hoe laten we mensen weer geloven in de politiek. Ik ben ervan overtuigd dat de PvdA in Nijmegen geen verkeerde keuze maakte toen zij koos voor behoud van de bijzondere bijstand als ik zie dat een vrouw als Eugenie Aartsen met haar initiatief gratis2dekansje verkozen is tot Nijmegenaar van het jaar 2016!

Maar ik zie ook dat ik er niets voor koop om te geloven in mijn eigen gelijk! Want of wij nu in Den Haag de rechtse koers van de VVD bijsturen naar het midden, of in Nijmegen een linkse koers zelfs nog linkser willen houden dan de linkse coalitie zelf….de bewoners zien het niet of ervaren het niet op dezelfde manier.

Ik geloof dat de roep om de sociaal democratie groter is dan ooit… alleen herkennen de  mensen hun eigen noodkreet niet in de koers van de PvdA.

Maar dan is mijn vraag aan iedereen: wat doe je dan zelf? Hoe sta je zelf in het leven? Op welke gronden neem jij dagelijks je beslissingen….voor jezelf…voor je kinderen…voor je familie, je vrienden je buren….? Waar baseer je jouw keuzes op? Welke waarden en normen  gebruik je daarvoor?

Zitten de boze mensen opgesloten in hun boze bubbel? En als dat zo is… zit er dan aan de andere kant een grote groep mensen opgesloten in hun blije bubbel!

Wie prikt deze bubbels dan door?

De versplintering op links helpt ons niet verder….want dat is weer iedereen voor zichzelf ipv allemaal samen voor iedereen.

Freek de Jonge schetste in zijn conference ook een kloof, waarbij de één aan de ene kant staat en de ander aan de andere kant… Die kloof in de samenleving is groot en daar moet je bruggen tussen bouwen. Maar om een kloof te kunnen overbruggen moet je eerst samen door het dal!

Volgens mij staat de PvdA nu in dat dal maar zijn wij in staat om samen met anderen daaruit te komen en bruggen te bouwen.  Daarbij heeft niet de één of de ander gelijk maar gaat het daarbij om I E D E R….E E N

Hiermee wou ik afsluiten en wens ik jullie allemaal samen een fantastisch Nieuwjaar!

 

Marc van Nijnatten

Fractievoorzitter PvdA Nijmegen

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Typ hier jouw bericht:


Naam*
E-mailadres*
Je bericht*
Velden met een * zijn verplicht!
Captcha