Niet bezuinigen op bijzondere bijstand en begeleiding werk

03-11-2016

Stadsbegroting

Voorzitter

Voor ons ligt een mooie begroting voor de komende jaren waarin al onze ambities zijn verwoord en vertaald in plannen en middelen hiervoor. Een goede vertaling van al hetgeen tijdens de behandeling van de zomernota is afgesproken. Al die voornemens van voor de zomer zijn uitgewerkt in deze begroting....allemaal...op één na…

Tijdens de behandeling voor de zomernota werden we geconfronteerd met tekorten op het gebied van werk en inkomen en gaf het college aan een miljoen te willen bezuinigen op de bijzondere bijstand en een miljoen op de inzet van het Werkbedrijf.
Tijdens de behandeling van de zomernota werd een  motie met grote meerderheid  aangenomen en die het college opriep om deze bezuinigingen terug te draaien en bij de begroting te komen met een plan om de beoogde doelstellingen wel te kunnen halen. Deze motie wordt door het college echter niet op dusdanige wijze uitgevoerd dat de uitkomst is dat er geen bezuiniging is op de bijzondere bijstand en op het werkbedrijf.
Doordat de raad geen actuele cijfers tijdens de zomernota had bleken voorgestelde oplossingen niet het gewenste resultaat op te leveren... een pijnlijke en confronterende boodschap na de zomer!


Maar daarmee zien we ons opnieuw gesteld voor de vraag of wij bezuinigingen op werk en inkomen die het college voorstaat verantwoord achten.
In een stad die er trots op is om zich green capital te mogen noemen, die sportief als velocity te boek zal staan, een stad waarin we miljoenen extra voor  fietspaden kunnen uittrekken, waarin we voor sport miljoenen toevoegen aan de begroting, een stad waar we miljoenen in een spaarpot kunnen stoppen voor het geval er tegenvallers in de zorg komen, een stad waarin we het ons blijkbaar kunnen permitteren om miljoenen te kort te hebben op bouwprojecten....in diezelfde stad zouden we het armste deel van onze bewoners gaan korten op de bijzondere bijstand....omdat dit wel een tandje minder kan....in diezelfde stad gaan wij mensen die zonder werk, dus kwetsbaar langs de kant staan, minder begeleiding naar werk bieden omdat we hier geen extra geld voor willen uittrekken?


Natuurlijk is het makkelijk om naar Den Haag te wijzen en te zeggen dat zij de budgetten vaststellen, maar Nijmegen heeft net zo goed als andere steden te werken met de voorliggende spelregels hoe vervelend die ook zijn.
Natuurlijk is het makkelijk om naar het Werkbedrijf te wijzen en te zeggen dat het beter moet....maar daarmee zijn we er niet.


De stad heeft een probleem op te lossen en de PvdA is van mening dat dat kan als wij durven te zeggen dat we een sociale stad zijn die wil zorgen voor de armste en kwetsbare bewoners van haar stad.
Wij willen ons niet verschuilen achter technische antwoorden, en spelregels die we wel of niet moeten hanteren. Wij zien een oplossing door beschikbare gelden nu in te zetten en daarmee de bijzonder bijstand op peil te houden voor de armste bewoners in onze stad. Ook zien we de mogelijkheid om koritngen op de budgetten voor de uitkeringen te voorkomen …maar willen we tegelijkertijd een opdracht meegeven aan het Werkbedrijf!
De groei van het aantal bijstandsuitkeringen is niet op één dag op te lossen, dat kost tijd en ook de inzet van nieuwe instrumenten of werkwijzen. De motie “Hét plan van de arbeid” die de PvdA van harte steunt zal dit niet van vandaag op morgen veranderen. Daarom is het van belang dat zo’n plan er zo snel mogelijk ligt en nog eerder dan waartoe de motie oproept.
Echter het Werkbedrijf dat net van start is om in een uiterst moeilijke arbeidsmarkt kwetsbare mensen te bemiddelen kan niet èn zwaar gekort worden,  èn tegelijkertijd hun werkwijzen maar moeten omgooien.
We moeten onder ogen zien dat dit tijd kost en dat daar geld voor nodig is om de groeiende stroom bijstandsgerechtigden aan een baan te helpen. Het masterplan getiteld het “Plan van de Arbeid” heeft tijd en geld nodig om uitgevoerd te kunnen worden.


Omdat wij geloven dat Nijmegen een sociale stad is die opkomt voor de kwetsbaarste inwoners van haar stad en daar niemand aan de kant wil laten staan dienen wij een amendement op de begroting in " geen bezuiniging op werk en inkomen" (daarmee behouden we dan de naam “Social Capital”)

 

Daarnaast willen wij het College oproepen om zo snel mogelijk met concrete plannen te komen om een beroep te kunnen doen op de Klijnsma gelden, binnen de daarvoor gestelde voorwaarden om zo extra middelen voor jongeren uit arme gezinnen en ouderen in de bijstand te kunnen verkrijgen.

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Typ hier jouw bericht:


Naam*
E-mailadres*
Je bericht*
Velden met een * zijn verplicht!
Captcha