Hilckmann dicht. 250 mensen op straat. Wij stellen vragen.

01-03-2016

De fracties van de PvdA en Groen Links willen woensdag 2 maart  aanstaande mondelinge vragen stellen over de gevolgen van de sluiting van vleesverwerker Hilckmann en Slachthuis Nijmegen voor de werknemers.

Vorige week werden we onaangenaam verrast door het nieuws dat vleesverwerker Hilckmann en Slachthuis Nijmegen op korte termijn sluiten.

Honderden banen gaan verloren en tientallen miljoenen euro's lijken verdwenen.

Inmiddels hebben we al schriftelijke vragen gesteld over wat er gebeurd is en hoe de gemeente het geld kan terugeisen.

We willen op de politieke avond van 2 maart mondelinge vragen stellen over de positie van de werknemers.

Intussen zijn zij hun baan al kwijt.

We vinden het van belang om zo snel mogelijk te handelen om de gevolgen voor deze honderden werknemer zoveel mogelijk te beperken.

De fracties van de PvdA en Groen Links hebben daarom de volgende vragen:
1. Zijn er met Hilckmann en het slachthuis duidelijke afspraken gemaakt over het behoud van werkgelegenheid gedurende en na afloop van het proces van verplaatsing van het bedrijf van Nijmegen naar Cuijk?

In hoeverre houden betrokken partijen zich aan de gemaakte afspraken? Zo nee, wat gaat u doen om te zorgen dat dat wel gebeurt?

Wat is er vastgelegd in de opgestelde documenten over de werkgelegenheid en zijn die bedragen nog steeds beschikbaar volgens de afspraken nu de bedragen zijn al zijn overgemaakt?
2. Wat zijn de gevolgen van de bedrijfssluiting voor de rechtspositie van de werknemers en hun pensioen?

Is er voldoende geld voor begeleiding van werknemers die hun baan verliezen naar ander werk en is of komt er een sociaal plan?

Heeft het bedrijf voldoende rekening gehouden met de kosten van deze voorzieningen? Zo niet, wat kunt u doen om ervoor te zorgen dat de werknemers een passende regeling krijgen?
3. Heeft u overleg gehad of bent u bereid tot overleg met het slachthuis, vakbonden en andere betrokkenen voor een zo goed mogelijke afloop van dit grote drama voor honderden werknemers en houdt u hiervan ons op de hoogte?

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Typ hier jouw bericht:


Naam*
E-mailadres*
Je bericht*
Velden met een * zijn verplicht!
Captcha