Motie gelijke onderwijskansen voor iedere peuter aangenomen

08-07-2015

Deze aangenomen motie van ons raadslid Ammar Selman, roept op 'zo snel mogelijk te beginnen met een onderzoek naar een zgn. groep 0, waar 3-jarigen met een ontwikkelingsachterstand spelenderwijs taal, rekenen en sociale vaardigheden leren'. Aansluitend volgen groep 1 en 2.

 

Deze motie -die woensdagavond 8 juli 2015 tijdens de politieke avond wordt ingediend-
luidt als volgt:

                  

MOTIE: Groep Nul: Grote kans voor de kleintjes!

Naar aanleiding van de zomernota, raadsvoorstel 81/2015

De raad van de gemeente Nijmegen in vergadering bijeen d.d.: 8/7/ 2015

Eerste indiener: Ammar Selman (PvdA)

 

Overwegende dat:

·       Een goed begin op de basisschool zonder taal-ontwikkelachterstand van groot belang is voor de verdere ontwikkeling van de kinderen.

·       Goede en intensieve samenwerking tussen alle betrokken partijen bijdraagt aan dit belang.

·       Doorgaande leerlijnen tussen vve-programma’s en basisonderwijs de ontwikkeling van het kind bevorderen.

·       In veel andere steden positieve ervaringen zijn opgedaan met een groep nul*.

Roept het college op:

·       Het starten van een groep nul in Nijmegen nadrukkelijk te onderzoeken en mee te nemen in verdere uitwerking van haar beleidskaderonderwijs 0-12 jaar.

*      Toelichting: Nulgroepen.
In Rotterdam bestaan sinds enige tijd zogenaamde nulgroepen. Een nulgroep valt onder het voorschoolse aanbod en is gericht op het tegengaan van ontwikkelingsachterstanden bij kinderen. Kinderen gaan vanaf 3 jaar vijf dagdelen per week naar een voorschool. Uit de ervaringen in Rotterdam blijkt dat een nulgroep bijdraagt aan een beter fundament voor kleuters die instromen in het basisonderwijs. De begeleiding in groep nul is in handen van een mbo-geschoolde medewerker en een hbo-geschoolde medewerker van de basisschool. De basisschool en de nulgroep werken intensief samen aan een doorgaande leerlijn. De continuïteit van de VVE–methode is hiermee gewaarborgd en de ondersteuning en zorg die op de basisschool geboden wordt, kan ook in groep nul worden geboden. Ouders worden actief betrokken bij het leer- en ontwikkelingsproces van hun peuter. Peuters leren spelenderwijs de taal, rekenen en sociale vaardigheden. Het programma sluit aan bij de ontwikkelingsmogelijkheden en -behoefte van uw kind en biedt hem of haar een passende uitdaging.         

 

Namens de Partij van de Arbeid, Ammar Selman                                                                             

 

 

 

 

 

 

Reacties

Reacties van 1 tot 2:

Stichting Liz schreef op 09-07-2015, 13:30:
Ben je al bekend met onze Liz klas? Want jouw idee van de nul groep sluit al aardig aan bij wat wij doen op Brede School de Geldershof in Nijmegen Noord.


Franz Ferdinand Kunst schreef op 08-07-2015, 18:34:
Kameraad, grote klasse! Om te beginnen met de kleine klasse, dat kan zorgen voor een klasseloze samenleving. Bravo! OTyp hier jouw bericht:


Naam*
E-mailadres*
Je bericht*
Velden met een * zijn verplicht!
Captcha