Stop ouderbijdrage Jeugdhulp (zodra het wettelijk kan)

09-07-2015
Zodra het wettelijk mogelijk is gaat Nijmegen de ouderbijdrage voor alle vormen van jeugdhulp niet meer innen, dus ook niet voor de 24 uurs zorg. De PvdA Nijmegen wil namelijk geen enkele belemmering voor de jeugd om de zorg te kunnen vragen die ze nodig heeft. Een bijdrage vragen aan ouders kan tot zorgmijding leiden.
 
Ons raadslid Ammar Selman heeft daarom woensdag 8 juli middels een amendement, vooruitlopend op de uitkomsten van het landelijk onderzoek, vast dekking gevraagd en gekregen, zodat daarna snel tot een definitief besluit gekomen kan worden. 
 
De wettelijke kaders zijn nu nog de enige belemmering om de inning van de ouderbijdrage in de Jeugdzorg te stoppen. Momenteel worden in een landelijk onderzoek van de staatssecretaris, de ouderbijdragen in de Jeugdwet kritisch tegen het licht gehouden. 

Dus. Zodra het wettelijk is toegestaan wil de PvdA Nijmegen alle ouderbijdragen in de jeugdzorg definitief te schrappen.

 

 

Het amendement zelf luidt als volgt:

 

                                     Amendement: "Daad bij het woord"

 

Naar aanleiding van de zomernota, raadsvoorstel 81/2015

De raad van de gemeente Nijmegen in vergadering bijeen d.d.: 8/7/ 2015

Eerste indiener: Ammar Selman (PvdA)

Overwegende dat:

·       Wij geen enkele belemmering voor de jeugd willen hebben om de zorg te kunnen vragen die ze nodig hebben.

·       Een bijdrage vragen aan ouders kan leiden tot zorgmeiding.

·       Een landelijk onderzoek is gestart door de staatssecretaris waarin ouderbijdragen in de Jeugdwet kritisch tegen het licht worden gehouden.

·       De wettelijke kaders de enige belemmering is om de inning van de ouderbijdrage in de Jeugdzorg te stoppen.

·       De landelijk onderzoek naar de ouderbijdrage nog niet is afgerond.

·       We vooruitlopend op de uitkomsten van het onderzoek dekking willen reserveren zodat we snel tot een definitief besluit kunnen komen.

 

 

Constaterende dat:

·       Wij principieel geen onderscheid willen maken tussen Jeugd-GGZ en andere vormen van jeugdzorg.

·       Onderscheid tussen verschillende vormen van Jeugdzorg onwenselijk en onverstandig vinden.

·       De risico’s op zorgmeiding reëel aanwezig is.

·       Wij geen ouderbijdrage voor alle vormen in de jeugdzorg willen innen.     

 

Besluit:

Zodra het wettelijk is toegestaan, alle ouderbijdragen in de jeugdzorg definitief te schrappen. Om de wegvallende inkomsten te compenseren, 350.000 euro toe te voegen aan het programma zorg en welzijn, te financieren uit de taakstellende bezuiniging "inhuur". 

 

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Typ hier jouw bericht:


Naam*
E-mailadres*
Je bericht*
Velden met een * zijn verplicht!
Captcha