Snellere integratie door menging jonge asielzoekers en studenten

06-07-2015

Voor een snelle integratie van jonge asielzoekers in Nijmegen en hun verdere ontwikkeling, vindt de PvdA Nijmegen gemengde behuizing essentieel. Liever een gemengde populatie in Lent of een grotere spreiding over Nijmegen, dan samen geclusterd aan de Griftdijk Noord in Lent.

Lees ook (online) ons stuk in de Gelderlander.

Concreet gaat het om jongeren die maximaal 42 maanden hier zullen verblijven, dan loopt de bestemming af en zullen zij een plek krijgen in een sociale huurwoning. Er zijn daarom tijdens de laatste politieke avond woensdag 8 juli voor het zomerreces 

twee zaken waarvoor ons raadslid Giselle Schellekens middels vragen tijdens het zogenaamde vragenhalfuurtje aandacht vraagt:

1. Woonlocatie:

Ja, het is een feit dat we de komende jaren honderden welkom mogen heten in Nijmegen en derhalve de verantwoordelijkheid hebben om te huisvesten. Echter, SSHN wil jongeren die studenten aan de hogeschool of universiteit niet mengen met jongeren die integreren. Terwijl centralisatie, de integratie juist belemmert en gemengdheid de integratie bevordert. Ik zou dus aan de wethouder willen vragen om zich harder in te zetten voor gemengdheid en SSHN om verantwoordelijkheid te nemen voor alle jongeren in onze stad, dit zijn namelijk binnen drie jaar ook gewoon studenten.

2. Dagbesteding:

Het is geen fabeltje dat deze jonge mannen geen dagbesteding hebben. Deze dagbesteding is namelijk tot op heden, sinds de privatisering van de inburgering, niet te garanderen. Toch wil ik ervoor pleiten dat de gemeente zich gaat inzetten hiervoor, deze jongeren moeten vanaf de eerste dag aan de slag kunnen. Ze hebben immers hiervoor al maanden in een asielzoekerscentrum gezeten waar ook geen tot weinig kans op ontplooiing is.

Dit kan op de volgende manieren:

- Gemeentelijke zoektocht naar versnelde integratietrajecten, het zijn immers jonge mensen die grotendeels voldoende kunnen hebben aan een versnel traject om daarna door te stromen naar een opleiding of werk.

- Goede aansluiting tussen inburgering en passend opleiding of werkervaring.

- Deze jongeren zitten in de bijstand dus ik zie een gemeentelijke verantwoordelijk om vanuit de bijstand te beginnen met een reintegratietraject. Mogelijk eventueel via het re-integratiebudget van het Werkbedrijf. Of anders via het budget lokale maatwerk.

Hoe staat de wethouder hier tegenover? 

 

 

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Typ hier jouw bericht:


Naam*
E-mailadres*
Je bericht*
Velden met een * zijn verplicht!
Captcha