Wethouder onderzoekt onderbetaalde Portugese Waalbrugarbeiders

28-05-2015

Onderbetaalde Portugese Waalbrugarbeiders. Hoe kan dat? Tijdens de gemeenteraadsvergadering van woensdag 27 mei, heeft de PvdA-fractie hierover vragen gesteld. Hoe heeft dit onder toezicht van Rijkswaterstaat en de gemeente Nijmegen kunnen plaatsvinden? De wethouder stelt onderzoek in.

Vragen aan het college inzake onderbetaalde bouwvakkers bij het project ‘Ruimte voor de Waal’

t.b.v. het mondelinge vragenuur van 27 mei 2015

1. Bent u bekend met het bericht n.a.v. de uitzending van Zembla ‘In de bouwput’ (13 mei 2015) dat bij de werkzaamheden rond de dijkteruglegging in Nijmegen Noord Portugese timmerlieden jarenlang onderbetaald zijn geweest?

2. Kunt u bevestigen dat deze Portugese werkers net als bij het project in Maastricht rond de A2 ruim € 900 per maand moesten afdragen aan Rimec voor huisvesting en vervoer?

3. Bent u het met de PvdA-fractie eens dat het onacceptabel is dat bij een project waar de gemeente opdrachtgever is de hoofdaannemer (in dit geval de combinatie i-Lent) samenwerkt met een uitzendbureau dat werkers op deze manier stelselmatig onderbetaalt?

4. Sinds wanneer bent u bekend met het feit dat i-Lent (een samenwerkingsverband van Dura Vermeer en Ploegam) via het omstreden Ierse uitzendbureau Atlanco Rimec werklieden aan het werk stelt? Heeft u hierover met i-Lent, Dura Vermeer of Ploegam op enig moment contact gehad? Zo ja, wanneer? En zo ja, wat is er tussen gemeente en aannemer hierover besproken?

5. Bent u bekend met het feit dat het bedrijf Atlanco Rimec het SNA-keurmerk op enig moment heeft verloren? Is over dit feit contact geweest met de aannemer?

6. Is de gemeente als opdrachtgever op enig moment op de hoogte gesteld door de aannemer of door andere partijen over de praktijken van Atlanco Rimec?

7. Volgens een bericht op de website van Dura Vermeer (d.d. 13 mei 2015) werkt i-Lent sinds eind maart niet meer met Atlanco Rimec maar met Oradeo, naar verluidt een dochteronderneming van Rimec. Kunt u bevestigen dat de Portugese timmerlieden nu niet meer onderbetaald worden?

8. Is er een contract beschikbaar waarin de afspraken tussen i-Lent en Atlanco Rimec / Oradeo zijn vastgelegd?

9. Bent u het met de PvdA-fractie eens dat uiteindelijk de opdrachtgever niet kan accepteren dat werkers onder dit soort omstandigheden (laag loon, lange werkdagen, geen rechten) het werk moeten doen? Hoe kan de opdrachtgever bij de opdrachtverlening garanderen dat misstanden zoals nu zijn geconstateerd zich niet kunnen voordoen?

10. Beschouwt u de hoofdaannemer, de combinatie i-Lent, nog als een betrouwbare partner, nu deze partij willens en wetens in zee is gegaan met een uitzendorganisatie als Rimec?

11. Hoe wilt u in de toekomst voorkomen dat dergelijke misstanden in Nijmegen zich kunnen voordoen?

 

Namens de PvdA-fractie
Rutger Zwart

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Typ hier jouw bericht:


Naam*
E-mailadres*
Je bericht*
Velden met een * zijn verplicht!
Captcha